netwerken1

Uitdaging

Het overzicht krijgen en behouden; wie doet wat? Met de hoeveelheid aan en de spreiding van netwerken is dat een behoorlijke uitdaging.

Oplossing

Vanuit de netwerken vooral samen werken aan oplossingen en ondersteuning voor mensen op de arbeidsmarkt en mensen in de organisaties.


Netwerken

Netwerken is cruciaal als we beogen samen te werken. En juist het samenwerken gaat op de huidige arbeidsmarkt het verschil maken! Want als zorg -en welzijnsorganisatie ontdek je dat andere organisaties net zo hard bezig zijn als jij. Door kennis en kunde uit te wisselen voorkom je dat je allemaal het wiel opnieuw moet uitvinden. Er valt op het terrein van de arbeidsmarktveel dus echt van elkaar te leren. Kom jij ook kennis en ervaringen halen en brengen? Ontdek hieronder welke netwerken er allemaal zijn op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn en meld je aan bij de contactpersoon van het betreffende netwerk.

Aukje-Nauta2 4-3
Bestuurlijk netwerk

Twee keer per jaar wordt een ledenbijeenkomst georganiseerd waarvoor bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties worden uitgenodigd. Tijdens dit overleg komen formele verenigingsonderwerpen aan de orde en is er tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende onderwerpen. En er is altijd een inspirerende spreker die een pakkende inleiding en inspirerende dialoog voert. Benieuwd wat er de vorige bijeenkomsten aan de orde is geweest? Bekijk het hier. Geïnteresseerd om aan te sluiten? Meld je dan aan voor de volgende ledenbijeenkomst bij Wardy Doosje.

HR-netwerk

In het HR-netwerk zitten P&O-functionarissen vanuit diverse branches uit de regio. In dit netwerk worden actualiteiten gedeeld en plannen gemaakt om het verschil te maken op de arbeidsmarkt. Soms zijn dat concrete plannen of activiteiten, maar het gaat ook over meer strategische onderwerpen. Goed om als organisatie hierbij aangehaakt te zijn. Doe mee en leg contact met Linde van Balen.

19.iStock-687433034
Opleidersnetwerk

In het Opleidersnetwerk zitten opleidingscoördinatoren vanuit diverse branches uit de regio. Daar wordt samengewerkt aan ontwikkelen en opleiden in de regio; zo effectief en efficiënt mogelijk. Zo werken we samen aan het verhogen en borgen van kwaliteit. Als organisatie valt hier wat te halen. Doe mee en leg contact met Felie van der Geer.

Recruitersnetwerk

Werven op een krappe arbeidsmarkt betekent al snel dat je in elkaars vaarwater zit. Dus is het belangrijk om te bekijken hoe je het samen beter kunt doen. Daarom is het recruitersnetwerk in de regio opgezet. Het is een netwerk voor en door recruiters die werkzaam zijn bij zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Gorinchem, de Drechtsteden en de Hoeksche Waard en het wordt door ons als werkgeversorganisatie gefaciliteerd. Het doel is om kennis en ervaringen uit te wisselen en krachten te bundelen. We nodigen je van harte uit om mee te ontwikkelen. Inschrijven kan door te mailen naar Hanneke Visser.

Algemeen 1
ROC-netwerk

Opleiden is cruciaal in zorg –en welzijnsland. De behoefte en ontwikkeling van leerlingen en organisaties verandert doorlopend. Dus is er een ROC-netwerk waarin we met elkaar bezien hoe het beste kan worden ingespeeld op de vragen die zorgorganisaties hebben. Op deze manier houden we een vinger aan de pols en kunnen opleidingsorganisaties snel inspelen op de veranderende behoefte. Meer weten over dit netwerk? Neem contact op met Anne Kempe.

VVT-alliantie Waardenland

VVT-alliantie Waardenland is een samenwerking van ouderenzorgorganisaties en het zorgkantoor VGZ in de regio Waardenland. Samen hebben zij de handen ineengeslagen om regionaal antwoorden te vinden op de groeiende schaarste aan medewerkers en middelen en de tegelijkertijd groeiende vraag naar zorg van ouderen. Op het gebied van de arbeidsmarkt zijn er specifieke acties voor de VVT gericht op opleiden en behouden. Wij ondersteunen de eindverantwoordelijken HR van deze organisaties. Heb je belangstelling? Bezoek dan de website van de VVT-alliantie Waardenland of stuur een mail naar Anne Kempe.

Vitaal en veerkrachtig 4-3
Netwerk Vitaal en Veerkrachtig

Anders omgaan met ziekte, zorg en gezondheid is belangrijk omdat we de zorg van nu, door minder mensen, in de toekomst niet kunnen bieden. Maar het ontwikkelen van een andere kijk op zorg vraagt om een lange adem. Daarvoor is het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ in het leven geroepen. Drechtzorg, WGV ZHZ, gemeenten, zorgorganisaties, professionals en inwoners zetten samen stappen om ‘positieve gezondheid’ tot uitgangspunt te maken van beleid en uitvoering. Wil je meer weten? Bezoek dan de website van netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid voor meer informatie of neem contact op met Wardy Doosje.

werken in de zorg 2

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.