arbeidsmarkt informatie

Uitdaging

Het krijgen en behouden van zorgmedewerkers nú en strategisch goed voorbereid zijn op de toekomst.

Oplossing

De ultieme oplossing is er niet. We moeten inzetten op sociale innovatie en anders organiseren. Daar hoort ook een andere kijk op gezondheid bij.


Monitoren en duiden van regionale arbeidsmarktcijfers

Datagedreven werken neemt een steeds belangrijke rol in bij het maken van een toekomstprognose en de strategische personeelsplanning voor individuele zorgorganisaties. De regionale monitoring van WGV ZHZ richt zich op alle facetten van de arbeidsmarkt; instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Door monitoring brengen we (historische) trends in beeld en volgen we de actuele ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Voortdurende monitoring van de arbeidsmarkt is dan ook noodzakelijk om grip te houden op de snel veranderende maatschappij. WGV ZHZ biedt met regionale arbeidsmarktinformatie informatie en duiding over trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio Gorinchem, via de Drechtsteden tot aan de Hoeksche Waard. We plaatsen de informatie in een strategisch toekomstperspectief en verbinden dit door diverse methodieken en effectieve oplossingsrichtingen. Er zijn veel instrumenten om met de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Op deze pagina laten we graag zien welke instrumenten jij hiervoor tot je beschikking hebt.

Algemeen 3
Monitoring

Bij het monitoren van de ontwikkelingen kijken we terug en blikken we vooruit op de onderwerpen instroom, doorstroom en uitstroom. Dit doen we voortdurend, want de cijfers veranderen snel. De laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vind je in de Facts & Figures. Klik hiervoor op onderstaande button. Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Linde van Balen. Zij onderzoekt graag samen met jou de mogelijkheden.

Regionaal Dashboard: Arbeidsmarkt in beeld

Dit digitale dashboard maakt relevante arbeidsmarktinformatie over zorg en welzijn op maat beschikbaar voor zorgorganisaties, overheden, het onderwijs en andere geïnteresseerden. Het dashboard biedt actuele, betrouwbare en overzichtelijk gepresenteerde informatie. Via het regionale dashboard Arbeidsmarkt in beeld kun je als werkgevers (leden en niet-leden) zelf actuele regionale arbeidsmarktinformatie bewerken. Voordeel van dit dashboard is dat het verschillende relevante bronnen samenbrengt en vertaalt naar je eigen regio. Meer weten? Neem contact op met Linde van Balen.

Wil je meedoen aan het landelijk project en zo (mee) voorop lopen als zorgorganisatie? 

Arbeidsmarktinfo  -Datagedreven werken
Datagedreven werken in zorg en welzijn

Als het gaat over zorg en welzijn hebben we schatkamers vol met data. Die data geven ons veel inzicht. Door data slim te gebruiken, kun je als organisatie je dienstverlening meer op maat bekijken en waar mogelijk verbeteren. Mooie technieken als Artificial Intelligence helpen ons om stappen vooruit te zetten. En als we met elkaar werken aan datagedreven werken, kunnen we ook samen slimmer werken, van elkaar leren en op elkaar afstemmen. Zo ontstaat een win-win situatie zou je kunnen zeggen. Voor meer informatie lees meer via de button of neem contact op met Linde van Balen.

Toekomstprognoses arbeidsmarkt

Om organisaties te helpen om vooruit te kijken, hebben we toekomstprognoses die gaan over de arbeidsmarkt. Vooruit kijken kan helpen bij het bepalen van je opleidingsbeleid en de personeelsplanning. In de prognose vind je ook de ‘knoppen waaraan je kunt draaien’ als organisatie om de toekomst meer naar je hand te zetten. Bekijk de meest recente cijfers in de publicatie ‘Prognoses Arbeidsmarkt zorg en welzijn’. Neem voor meer informatie contact op met Linde van Balen.

Uitstroomonderzoek2
Het landelijk uitstroomonderzoek

Het doorlopend uitstroomonderzoek is er voor zorg- en welzijnsorganisaties die inzicht willen in de vertrekredenen van hun medewerkers. Het onderzoek richt zich op de cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden medewerker van organisaties. Organisaties uit het hele land doen mee aan het uitstroomonderzoek. Heeft jouw organisatie nog geen eigen dashboard, maar willen jullie wel inzicht in jullie uitstroomcijfers? Meld je dan aan! Je kan op ieder gewenst moment aansluiten bij het uitstroomonderzoek en de informatie voor jouw organisatie ontvangen. Wil je meer weten of wil je jouw organisatie aanmelden? Neem dan contact op met Linde van Balen.

Innovatie

De krapte op de arbeidsmarkt is zo groot, dat we actief moeten kijken naar innovaties. Deze helpen ons met techniek of met nieuwe sociale vernieuwingen om de zorg in de toekomst te kunnen blijven waarmaken. Het helpt dan als je iedereen bewust maakt, schoolt of soms juist concrete voorbeelden uitlegt. Wil je meedoen aan een opleiding op het gebied van innovatie? Stuur dan een mail naar Anne Kempe.

Thema Arbeidsmarkt - Regionaal dashboard
Strategische personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning is eigenlijk slim vooruit kijken naar hoeveel personeel je van welke kwaliteit nodig hebt in de toekomst. Als werkgeversvereniging ondersteunen wij bij het krijgen van kennis over hoe je dat doet (methode MOON) maar helpen we ook bij het verder ontwikkelen van die kennis (platform PFZW en Lerend netwerk PFZW). Wil je ook een cursus volgen of meedoen aan zo’n platform? Stuur dan een mail naar Linde van Balen.

Strategische toekomstscenario’s 

In 2022 zijn we als werkgeververeniging meer strategisch gaan kijken naar wat ons te doen staat met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Als een van de resultaten bieden we zorg- en welzijnsorganisaties een workshopreeks aan met als onderwerp ‘scenario denken’. Tijdens de workshops bespreken we wat mogelijke scenario’s voor jouw organisatie betekenen en leer je beter schakelen in de snel veranderende wereld. Wil je graag deelnemen aan zo’n workshopreeks of wil je weten of dit interessant voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Wardy Doosje.

Werken in de zorg 6 [al aangekocht!]

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.