behoud

Uitdaging

Medewerkers laten ervaren dat ze ertoe doen, dat ze gezien en gewaardeerd worden. Als werknemers dat ervaren is de kans groter dat ze blijven. Uitdaging is te zorgen voor intermenselijke aandacht en goed werkgeverschap. 

Oplossing

Zorgen voor een respectvol en aandacht gevend klimaat in de organisatie. Maar ook zorgen voor ontwikkelmogelijkheden voor iedereen in je organisatie.  


Dialoogsessies behoud

Talent aan je organisatie binden, is in de huidige tijd wellicht nog wel belangrijker dan mensen vinden. Het behouden van mensen vraagt onder meer dat zij zich thuis voelen bij de organisatie. Dat is vaak het geval als er aandacht is voor de persoon en zijn of haar ontwikkeling. Maar hoe doe je dat nu? En wat is nodig om hiermee aan de slag te gaan? Wil jij actief aan de slag met het binden van medewerkers en meepraten in een van de dialoogsessies? Neem dan contact op met Hanneke Visser.

Sterkinjewerk Wardy1
Sterk in je werk loopbaancoaching

Sterk in je werk is er voor iedereen die in zorg en welzijn werkt en nadenkt over zijn of haar loopbaan. Ook is Sterk in je werk er voor iedereen die de stap naar zorg en welzijn (weer) wil maken en hierbij graag ondersteund wil worden. Zijn er in jouw zorg- of welzijnsorganisatie werknemers die baat kunnen hebben bij een kort maatwerktraject? Wijs ze dan op de mogelijkheden. Meer informatie is te vinden op de website van Sterk in je werk of neem contact op met Hanneke Visser.

Sterk in je werk week

Het is belangrijk dat zorgprofessionals lekker in hun werk zitten. Werkplezier en regie op het eigen werk zijn cruciaal. Om dat uit te dragen is er de Sterk in je werk week. WGV ZHZ organiseert in deze week specifieke (online) activiteiten in de regio. De week wordt ondersteund met een landelijke campagne. Attendeer jouw werknemers op de mogelijkheid om deel te nemen aan de sterk in je werk week! Ga voor meer informatie naar www.sterkinjewerkweek.nl. via onderstaande button of neem contact op met Hanneke Visser.

Uitstroomonderzoek2
Uitstroomonderzoek

Als medewerkers vertrekken, is het belangrijk om te weten waarom zij ervoor hebben gekozen om weg te gaan. Pas als je dát weet, kun je stappen ondernemen en bijvoorbeeld het beleid aanpassen om mensen te behouden. Dat inzicht in de vertrekredenen houden we landelijk bij. Als je meer wilt weten, lees dan de resultaten van het uitstroomonderzoek in een van de gerelateerde publicaties of bezoek het regionale dashboard. Wil jouw organisatie meedoen aan dit landelijke onderzoek? Mail Linde van Balen om je aan te melden of om de mogelijkheden te bespreken.

Werken in de zorg 7 [al aangekocht!]

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.