Aukje-Nauta origineel 4-3

Tijdens de bijeenkomsten van het netwerk P&O en opleiders en de ledenbijeenkomst (ALV) met bestuurders heeft Prof. Dr. Aukje Nauta een lezing gegeven over schaamte. Een lezing gebaseerd op haar recent geschreven boek met dezelfde titel. Daarin staan antwoorden op de vraag wat schaamte is en wat het doet in organisaties.

Aukje maakte een mooie verbinding tussen dit onderwerp en duurzame inzetbaarheid. De kern is dat we niet altijd open en eerlijk durven zijn en soms zaken achterhouden omdat we ons ervoor schamen. Maar in schaamte schuilt ook een verlangen over wie je wilt zijn. Daar stappen in zetten draagt enorm bij aan plezierig werken.

De deelnemers zijn daarna in dialoog gegaan op een manier waarbij goed naar elkaar kon worden geluisterd. De uitkomsten en conclusies wezen bijna allemaal in dezelfde richting; goed luisteren is een kunst, maar bovenal heel essentieel omdat het om de aandacht gaat voor medewerkers. Zowel de deelnemers aan de netwerkbijeenkomst als de bestuurders kwamen tot de conclusie dat het goed is hierop in te zetten en het te hebben over je eigen schaamte.

De deelnemers waren enthousiast en namen nieuwe bagage mee naar hun organisaties. Op 8 december wordt opnieuw een netwerkbijeenkomst voor P&O en Opleiders georganiseerd, alsook een ledenbijeenkomst (ALV) voor bestuurders. Op 8 december zal het gaan over “Falend vooruit” of wel leren van fouten.

 

 

werken in de zorg 3

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.