Thema's

Onze doelstelling is zorgen voor voldoende en goed geschoold personeel op de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn, nu en in de toekomst. Het uitvoeren van diverse projecten draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt van zorg en welzijn is gespannen. Iedereen is het erover eens dat de zorg belangrijk is en daarmee het hebben van voldoende en goed opgeleide medewerkers. Toch is de realiteit dat er meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Daarom zetten wij als werkgeversvereniging alles op alles om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen én te houden in de regio Gorinchem, Drechtsteden en de Hoeksche Waard. Naast concrete acties vandaag én morgen, bereiden we ons ook strategisch voor op de toekomst.

Behoud

Werknemers zijn van grote waarde voor hun werkgever. Ze zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Een van de meest effectieve oplossingen voor de tekorten aan zorg- en welzijnsprofessionals is het behouden van de mensen die al werken in de sector zorg en welzijn. Uiteraard wil je dat het liefst voor je eigen organisatie, maar in elk geval voor de zorg in onze regio.

Instroom

Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen in de sector zorg en welzijn is belangrijker dan ooit. We moeten jonge mensen helpen kiezen en opleiden voor de zorgsector. Maar ook mensen die een carrièreswitch willen maken, de zogenaamde ‘zij-instromers’. Eigenlijk wil je instromen in de sector zo makkelijk mogelijk maken voor iedereen en nieuw potentieel op de juiste manier hiernaartoe begeleiden.

Opleiden

De zorg vraagt deskundige professionals. Opleiden, al of niet in combinatie met werken, is cruciaal. Het is mooi als mensen hun passie voor de zorg kunnen realiseren. Maar opleiden verandert langzaamaan in een leven lang leren. De opleidingsinstellingen in de regio zijn daar volop mee bezig. Ons opleidingsaanbod moet flexibel zijn en op maat voor iedereen.

Ontwikkelen

Een cruciale rol in onze sector is weggelegd voor leidinggevenden. Vanwege de veelheid aan taken die zij op hun bord hebben liggen, is het belangrijk dat zij gemakkelijk hulpmiddelen kunnen vinden om hun werk te kunnen doen. Daarom hebben wij voor hen een werkplaats gemaakt met handige en concrete tools om te werken aan de ontwikkeling van hun medewerkers, de organisatie en zichzelf.

Innovatie

Bij innovatie denk je al snel aan het inzetten van techniek om het werken gemakkelijker of beter te maken. Maar innovatie is ook anders werken. Zoals los van het benodigde vakmanschap van de professional ook kijken hoe taken door anderen kunnen worden uitgevoerd.

Netwerken

WGV ZHZ kent (de ontwikkelingen op) de regionale arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Deze inzichten delen we graag met onze leden en ons bredere netwerk in de Drechtsteden, Gorinchem, de Hoeksche Waard en daarbuiten. Met elkaar bouwen we aan succesvolle coalities om veranderingen op de arbeidsmarkt aan te jagen en te bewerkstelligen.

Subsidies

Investeren in professionals is belangrijk. Het betekent tijd en geld vrijmaken voor leren en ontwikkelen in de organisatie. Werkgevers worden hierin ondersteund door verschillende subsidies. Het gebruik van deze extra financieringen geeft ruimte om daadwerkelijk meer te kunnen investeren.

Diensten

Om de bij WGV ZHZ aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen bij hun arbeidsmarktvraagstukken bieden we diverse diensten aan. Je vindt onze dienstverlening op deze pagina.

werken in de zorg 5

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.