Home

Onze leden

Projecten

Actueel

Over ons

Home

Onze leden

Projecten

Actueel

Over ons

Inloggen

De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid verbindt, faciliteert, jaagt aan en verrast werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in de breedste zin, waarbij continuïteit en samenwerking de belangrijkste uitgangspunten zijn. 

Op deze manier willen we zorgen voor voldoende en goed geschoold personeel nu en in de toekomst op de regionale arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

 

Wat kunnen we samen bereiken? 

Toegang tot subsidies

Bijdragen aan imagoverbetering zorgsector

Inzet op extra instroom

Arbeidsmarktonderzoek

Input strategisch personeelsbeleid

Kennispartner voor stakeholders

Faciliteren dialoog tussen leden

Scholingsvraagstukken agenderen

InitiŽren contacten zorg en onderwijs

Invloed landelijk overheidsbeleid

 

Het laatste nieuws:

04-04-2018 - Instroomproject voor statushouders in de zorg op lokale radio

26-03-2018 - Terugblik Inspiratiesessie 26 maart 2018: ''Hoe maken we het praktisch?''

15-03-2018 - Drukbezochte Inspiratiemarkt Zorg

13-03-2018 - Bus Week van Zorg en Welzijn 2018 bezoekt de Lage Waard

11-03-2018 - Maarten van der Weijden opent Week van Zorg en Welzijn 2018

13-03-2018 - Start instroomproject voor statushouders in de zorg in de Drechtsteden

21-02-2018 - Geslaagde Regionale Arbeidsmarktconferentie 2018

home

onze leden

over ons

medewerkers

contact