Raad van
Toezicht

WGV ZHZ is een vereniging met een bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden en heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de vereniging en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht ondersteunt de missie en visie van de vereniging. Ze wil dat actief doen in het contact met bestuurder, team en vereniging. Op grond daarvan heeft de Raad van Toezicht haar werkwijze en visie uitgeschreven in een Toezichtvisie.

WGV Zorg en Welzijn 0922-183

Jurjen Sponselee

Lid en voorzitter
WGV Zorg en Welzijn 0922-201-1

Lilian Bouman

Lid en vice-voorzitter
WGV Zorg en Welzijn 0922-158

Kees Verhoeven

Extern lid
Simone Meijer 1122-004

Simone Meijer

Extern lid
werken in de zorg 5

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.