innovatie

Uitdaging

Hoe meer organisaties zich bewust zijn van innovatie en hoe meer kennis daarvan breed wordt gedeeld, hoe sneller we kunnen innoveren. 

Oplossing

In de regio nadrukkelijk zoeken naar samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis en voorsprong. De voorlopers helpen hen die later klaar zijn voor innovatie. 


Vergroten innovatief vermogen

Innovatie doe je niet zomaar even naast je werk. Toch zou het denken over anders en slimmer werken continu moeten plaatsvinden. Om die reden ondersteunt WGV ZHZ organisaties op dit onderwerp in de regio Drechtsteden, Gorinchem en de Hoeksche Waard, en daarbinnen specifiek VVT organisaties. Dat gaat over het bewust worden van innoveren, over het inbedden daarvan, over het bij elkaar afkijken en over kennis delen. Daarvoor is een platform opgericht. Daar kun je op dit gebied veel halen. Mooi voor jouw organisatie, leuk om anderen te ontmoeten en van elkaar te leren. Geef je op voor het netwerk Innovatie en stuur een mail naar Anne Kempe.

Innovatie3
Programma innovatie

In 2020 is de regio actief aan de slag gegaan om het innovatief vermogen van organisaties te vergroten. Dit begon met een nulmeting onder 13 organisaties. Vervolgens hebben de bestuurders van deze organisaties twee masterclasses over innovatie gevolgd. Maar wil je het innovatief vermogen van een organisatie vergroten, dan is het niet voldoende dat alleen een bestuurder zich daarmee bezig houdt. Vandaar dat we ook masterclasses aanbieden voor MT-leden en projectleiders. Dit alles met het doel dat organisaties beter worden toegerust om innovatief vermogen bij medewerkers te stimuleren. WGV ZHZ voert de projectleiding van dit programma. Meer weten? Kijk op de website van VVT alliantie Waardenland of neem contact op met Anne Kempe.

Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 20 september het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) gepubliceerd. Met het programma wil minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport het werkplezier van zorgmedewerkers vergroten en de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst garanderen. Het uitgangspunt van het programma is de afspraak om de verhouding van 1 op de 6 werkenden in de zorg te handhaven. 

werken in de zorg 3

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.