Afbeelding Uitstroom

De uitstroom uit zorg en welzijn is in Nederland in het eerste kwartaal van 2023 weer gestegen, aldus de NOS. Onder de uitstromers zitten naast pensioengangers ook veel jongeren. Per saldo is het aantal werkenden in de zorg weliswaar gestegen, maar een grote uitstroom maakt ook alle initiatieven om de instroom te verhogen minder effectief.

Zuid-Holland Zuid

Wat is de situatie in Zuid-Holland Zuid? Hoewel de omvang van de uitstroom in het eerste kwartaal van 2023 in Zuid-Holland Zuid 5% hoger lag dan een jaar eerder, treedt een sterke daling in de uitstroom op. Dit in tegenstelling tot de gemiddelde situatie in Nederland.

Uitstroom onder jongeren

De uitstroom onder jongeren is altijd al hoger dan bij andere leeftijdsgroepen. De uitstroom van deze jonge werknemers is echter niet sterker toegenomen in deze periode in Zuid-Holland Zuid. En evenmin in Nederland, in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. De trendbreuk die zich voor alle leeftijdsgroepen samen in Zuid-Holland Zuid aftekent, komt helaas niet door een afname van de uitstroom onder jongeren.

Oorzaak

Een mogelijke verklaring voor de trendbreuk zit in de uitstroom naar pensioen. Deze daalt in Zuid-Holland Zuid met 5% ten opzichte van een jaar eerder. Terwijl deze in Nederland met 10% stijgt. Blijkbaar heeft Zuid-Holland Zuid veel relatief jongere werknemers in zorg en welzijn. En dat is meteen ook de 'winst-waarschuwing'. Ooit worden we allemaal oud. Alleen als we blijvend inzetten op behoud van (jonge) werknemers en zorgen voor voldoende instroom (jong, maar ook via een latere zij-instroom of herintrede) houden we een diverse groep werknemers met een mooie mix van alle leeftijden. WGV Zuid Holland Zuid kan je daarbij ondersteunen. In het najaar geven we meer inzicht in de regionale uitstroom (bijvoorbeeld per branche of beroepsgroep).

Werken in de zorg 6 [al aangekocht!]

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.