Monitor Zeggenschap

Professionele zeggenschap stelt VVVB'ers (verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders) in staat om goede kwaliteit van zorg te leveren en om met plezier, bevlogen en betekenisvol te werken. Gebrek aan zeggenschap over de beroepsuitoefening en autonomie worden vaak aangekaart als één van de oorzaken van tekorten op de arbeidsmarkt. Het verbeteren van de professionele zeggenschap kan een manier zijn om zorgprofessionals te behouden voor het vak en binnen zorgorganisaties. Graag informeren wij je dan ook over de landelijke Monitor Zeggenschap die in september 2023 van start gaat.

Doel Monitor Zeggenschap

De Monitor Zeggenschap is een meetinstrument waarmee de komende 5 jaar in kaart wordt gebracht hoe zorgprofessionals zeggenschap ervaren. De resultaten geven inzicht in de mogelijkheden om zeggenschap te versterken. Met de Monitor Zeggenschap meten we waar Nederland en individuele organisaties staan op het gebied van zeggenschap, of de ingezette initiatieven leiden tot verbetering in de zeggenschap en hoe zich dat de komende jaren zal ontwikkelen. Een belangrijk doel van de Monitor Zeggenschap is ook het leren van elkaar. De resultaten van organisaties kunnen vergeleken worden met de landelijke benchmarks uit de monitor. Bovendien zullen landelijke resultaten inzicht geven in belangrijke beïnvloedende factoren. 

Initiatieven

Momenteel worden verschillende beleidsmatige initiatieven ingezet om de zeggenschap van VVVB'ers te bevorderen, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Zo is het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht speciaal opgezet om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals merkbaar te verbeteren en de veerkracht te versterken.

Deelname

Zorgorganisaties kunnen zich aansluiten bij de Monitor Zeggenschap. Zorgprofessionals in jouw organisatie worden dan uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. De Monitor Zeggenschap kan een startpunt zijn en helpen te bepalen waar interventies nodig zijn. Anderzijds maakt het essentiële elementen van zeggenschap zichtbaar voor organisaties die hun koers op dit gebied reeds hebben ingezet. Resultaten van de monitor geven organisaties het inzicht en de handvatten om bij te kunnen sturen.

Start

De eerste meetronde start in september 2023. De meting wordt jaarlijks herhaald. Zo kun je de ontwikkeling over meerdere jaren volgen van de zeggenschap binnen jouw organisatie. De monitor loopt minimaal vijf jaar, van 2023 tot en met 2028. De resultaten van de eerste meting ontvangt jouw organisatie in de eerste week van november. 

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan tot en met 31 juli 2023 via deze link meld onze organisatie aan voor de Monitor Zeggenschap of klik HIER voor meer informatie 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Brigitte de Brouwer van Accuralis, via telefoonnummer: 06 - 46 01 45 02 of per mail: b.debrouwer@accuralis.com

 

 

 

 

 

werken in de zorg 1

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.