Vergroot jouw leiderschap door intervisie

Bespreek jouw casuïstiek in een veilige setting met collega's uit andere organisaties

Wat is het?

Intervisie is een constructieve en waardevolle manier om situaties waar je in je werk mee te maken hebt op een gestructureerde en veilige wijze te bespreken in een kleine groep collega-leidinggevenden. Zo vind je steun bij elkaar, stimuleer je de ontwikkeling van jezelf en jouw intervisiegenoten, kun je feedback geven en ontvangen en experimenteren met nieuwe vaardigheden.

Voor wie?

Leidinggevenden in zorg en welzijn

Het doel?
 • Versterken van jouw leiderschapskwaliteiten
 • Beter zicht krijgen op jouw rol, stijl en overtuigingen
 • Vergroten van jouw instrumentarium en oplossingsrichtingen
 • Steun en (h)erkenning vinden bij collega-leidinggevenden van andere organisaties

Hoe werkt het?
 • Geïnteresseerde leidinggevenden melden zich aan onderstaand contactpersoon. Bij voldoende aanmeldingen wordt een groep van collega-leidinggevenden gevormd uit verschillende zorgorganisaties.
 • Deze groep wordt uitgenodigd om met elkaar kennis te maken, waarbij wordt nagegaan of er voldoende klik en veiligheid in de groep is.
 • De groepsleden spreken de intentie uit om zich voor langere tijd te verbinden aan elkaar en aan dit intervisietraject.
 • De intervisiebijeenkomsten worden begeleid door een ervaren procesbegeleider. Deze procesbegeleider geeft richting aan het gesprek, borgt de veiligheid en zorgt tevens voor het programma en de planning.
 • Deelnemers brengen hun eigen casuïstiek in, die op gestructureerde wijze wordt besproken m.b.v. de inzet van passende intervisiemethoden.

Praktische info:
 • We werken met intervisiegroepen van maximaal 8 deelnemers.
 • Een intervisiegroep komt minimaal 8 bijeenkomsten samen verspreid over 1-2 jaar. Deelnemers bepalen bij de start samen de frequentie, de data en het tijdstip van de bijeenkomsten. Deze worden voor een heel jaar vooruit gepland.
 • Kosten voor deelname bedragen € 495,- per deelnemer wiens werkgever lid is van onze werkgeversvereniging (niet-leden: € 595,-). Alle bedragen zijn exclusief 21% btw en eventuele kosten voor een externe gespreksruimte en inclusief voorbereiding en deelname van de procesbegeleider.
 • Een greep uit de intervisiemethoden die kunnen worden ingezet: incidentmethode, roddelmethode, collegiale advisering, de dominante-ideeënmethode etc.
1517498863640

Contactpersoon: Heleen van Terheijden

Heleen is als coach en gespreksleider verbonden aan Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid.
DV__9092-2

Contactpersoon: Gerard de Winter

Gerard is als coach en gespreksleider verbonden aan Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid.