Logo Strategisch Sterk
Strategisch Sterk

Het programma richt zich op drie gebieden, die met elkaar samenhangen: 

  1. Strategische Personeelsplanning (SPP)
  2. Strategisch Ontwikkelplan (SOP)
  3. Regionaal Opleidingsplan (ROP)

Naast het delen van kennis, ervaringen en (arbeidsmarkt)informatie, waren in 2021 ook diverse trainingen vanuit Moon HRM onderdeel van het programma.

Strategisch en praktisch,

met oplossingskracht voor morgen 

Opvolgend op de trainingen vanuit Moon HRM organiseert WGV ZHZ vanaf het najaar van 2022 in de vorm van een actief netwerk een reeks bijeenkomsten om met elkaar de doe- en daadkracht in organisaties te vergroten. 

Waarom? 

  • Kracht van het netwerk
  • Met de actualiteit aan de slag
  • Verdiepen-verbreden én praktisch maken van het geleerde in de praktijk
  • Op basis van de behoefte van deelnemers

Wat? 

Samen aan de slag met inspirerende thema’s, om met én van elkaar te leren en als HR-/ opleidingsfunctionaris verder te professionaliseren. In een programmareeks wisselen we twee werkvormen af: in het werkatelier zoeken we verdieping op thema’s en tijdens intervisiebijeenkomsten krijgen deelnemers de kans om specifieke casuïstiek te bespreken in de groep. Beide werkvormen worden begeleid vanuit Moon HRM.

werken in de zorg 3

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.