SectorplanPlus 4-3

In augustus loopt de huidige subsidie SectorplanPlus af. Bij het ministerie van VWS is een aanvraag ingediend voor een extra subsidiejaar 2022-2023. Afgelopen jaren hebben we gezien dat de subsidie SectorplanPlus een grote bijdrage heeft geleverd aan het aanpakken van de arbeidsmarktuitdagingen in onze sector. Tegelijkertijd weten we ook dat de urgentie om in te zetten op behoud en het opleiden van zorgmedewerkers hoog blijft. We zijn daarom ook blij dat hiervoor subsidie beschikbaar blijft. Zodra we duidelijkheid hebben over deze vervolgsubsidie zullen we hierover communiceren en een (online) bijeenkomst organiseren. De subsidie biedt werkgevers een tegemoetkoming in de opleidingskosten. Dit betreffen zowel beroepsopleidingen als korte bijscholingen in brede zin.

Voorbereiding subsidieaanvraag

Ons advies is om alvast te inventariseren welke opleidingsactiviteiten starten tussen augustus aanstaande en september 2023. Dit ter voorbereiding op het indienen van jouw subsidie-aanvraag die later zal moeten plaatsvinden. 

Wat is tot nu toe bereikt?

Het huidige SectorplanPlus heeft in deze regio inmiddels ruim €10 miljoen bijgedragen. Wat is bereikt met het huidige SectorplanPlus in de periode augustus 2017 en nu?

Figuur 1: Benutte subsidie per tijdvak. In totaal ruim €10 miljoen benut. In tijdvak 4 wordt de meeste subsidie benut doordat dit het langstlopende tijdvak is en eveneens enkele verruimingen kent.

Figuur 2: ingezette opleidingsactiviteiten en subsidiewaarde. Kortere bij- en nascholing is het meest ingezet om kennis en vaardigheden van professionals te vergroten. De beroepsopleidingen (MBO BBL, HBO Duaal, derde leerweg, deeltijd) vertegenwoordigen de meeste subsidie.

Figuur 3: Nieuwe instroom betreffen medewerkers ≤ 1 jaar in dienst tijdvak 1-3, ≤ 2 jaar in dienst tijdvak 4. Behoud zijn medewerkers > 2 jaar in dienst. Opscholingen betreffen medewerkers die een beroepsopleiding volgen en niet onder nieuwe instroom vallen. Praktijkbegeleiders zijn medewerkers met een rol als begeleider van leerlingen en stagiairs.

Voor meer informatie over SectorplanPlus, neem contact op met Robin Haksteeg.

 

Werken in de zorg 7 [al aangekocht!]

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.