Informele zorg 28 mei groepsfoto

Op 28 mei vond de inspiratiebijeenkomst van het programma Informele Zorg plaats in de regio Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomst, gehouden op de bijzondere locatie Art & Dining bij het Dordts museum, werd bijgewoond door meer dan 90 enthousiaste deelnemers. Onder leiding van Yvonne de Jong, expert informele zorg bij Vilans, werd een breed scala aan onderwerpen verkend. De context van informele zorg, de juridische kaders en de visievorming rondom het thema kwamen aan bod. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was het inventariseren van aanvullende kennisbehoeften. Met de input van de deelnemers gaan we nu aan de slag om vervolgactiviteiten te ontwikkelen die aansluiten bij deze behoeften. We streven ernaar om in het najaar een eerste vervolgbijeenkomst te organiseren.

Om de samenwerking en uitwisseling van kennis tussen verschillende stakeholders verder te bevorderen, werd kort daarna op 13 juni een Diner Pensant georganiseerd voor bestuurders en directeuren uit de regio.

Tijdens dit diner gaven drie deskundigen hun inzichten over informele zorg. Yvonne de Jong van Vilans gaf een duidelijke inleiding over mantelzorg en de belangrijke aspecten daarbij. Demi Timmers van Genero sprak over de inzet van generaties in de zorg, en Machteld Louwaard van Stichting Werk & Mantelzorg en Werk legde uit hoe belangrijke aspecten voor mantelzorgers binnen bedrijven goed geregeld kunnen worden. Naast de inhoudelijke discussies was het ook een levendige ontmoeting van het zorgnetwerk in de regio. De deelnemers verlieten het diner geïnspireerd en gaven aan dat dit voor herhaling vatbaar is.

We danken alle deelnemers voor hun actieve bijdrage en kijken uit naar de verdere ontwikkeling van ons programma.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van het programma Informele zorg, neem contact op met Felie van der Geer.

werken in de zorg 3

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.