20221006_105509 kopie

De mensen op de werkvloer: bij het thema ‘Behoud van medewerkers in zorg & welzijn’ gaat vanzelfsprekend veel aandacht uit naar de mensen die daadwerkelijk zorg of welzijn leveren. Maar juist de rol van leidinggevenden is hierin cruciaal. Is er wel voldoende aandacht voor hen om dit goed te doen? Op 6 oktober gingen 30 zorgmanagers en HR-professionals hierover met elkaar in gesprek. De centrale vraag van deze dialoogsessie: ‘Jij draagt zorg voor je team, maar wie zorgt voor jou?’.

Brandjesblusser
Hanneke Visser, projectleider bij werkgeversvereniging Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid, trapte de dialoogsessie af met een brandblusser in de hand. Dat zette de deelnemers gelijk op scherp: de meesten herkenden zichzelf in de metafoor van brandjesblusser.

Een tijdlijn van aandacht
Sterk in je werk coach Heleen van Terheijden legde de opdracht voor twee ervaringen op te schrijven van afgelopen jaar: een waarin duidelijk ervaren werd dat er aandacht voor hen was en een ervaring waarin zij die aandacht hebben gemist. Zo ontstond een indrukwekkende tijdlijn van positieve en negatieve ervaringen.

Aandacht is persoonlijk
Na het maken van de tijdlijn zijn de deelnemers onder begeleiding van een coach van ‘Sterk in je werk’ uiteen gegaan. In de kleine groepen kwamen mooie dialogen op gang over het ontvangen en ontbreken van aandacht. Aandacht blijkt heel persoonlijk en kan in kleine dingen zitten. Het is niet altijd gemakkelijk om het te ontvangen en het heeft herhaling nodig voordat het echt binnenkomt. Aandacht voor elkaar gaat bovendien verder dan alleen op de werkvloer. Elkaar niet alleen als professional zien, maar als mens met een leven naast het werk, blijkt een belangrijke factor voor het behoud van medewerkers. Wat ook energie geeft, zijn blije medewerkers die hun waardering uiten en die met elkaar kwaliteit willen leveren.

Waar zit de pijn?
Een deel van de pijn zit in het grote aantal medewerkers dat leidinggevenden in hun team gecombineerd met het verzuim en verloop van medewerkers. Het kost veel energie om het overzicht te behouden en met alle teamleden in verbinding te blijven. Veel aanwezigen voelen voornamelijk de waardering van hun medewerkers en minder van hun eigen leidinggevende. Het niet nakomen van beloftes en afspraken (ook over randvoorwaarden als geld en beloningen), het gebrek aan oprechte belangstelling en het overschrijden van grenzen door de eigen leidinggevende worden als pijnlijk ervaren. Vaak heeft het ontbreken van aandacht en waardering meer impact dan het ontvangen ervan. De reguliere overlegmomenten zijn hiervoor lang niet altijd de juiste oplossing.

Bewust kiezen voor aandacht
Uiteindelijk leidde de vraag ‘Wie zorgt er voor jou?’ tot een gesprek over de invloed die je als leidinggevende hebt in het ontvangen van aandacht en goede zelfzorg. Daarbij kwamen zaken op als: het uitspreken van verwachtingen, verbindend communiceren, leren loslaten, successen vieren, grenzen stellen aan de dag en aan je bereikbaarheid (en daarin het goede voorbeeld geven) en dingen doen die je úit je hoofd en ín je lijf brengen. Wat bovenal naar voren kwam, was het maken van bewuste keuzes en het stellen van prioriteiten. Iedere deelnemer heeft zijn of haar goede voornemen visueel gemaakt en in een fotolijstje mee naar de werkplek genomen, zodat het voornemen beklijft en anderen kan inspireren. Gegevens werden uitgewisseld om in duo’s contact te houden over deze zelfzorg.

Structurele aandacht
Het was een bijzondere ervaring om zo met elkaar in gesprek te zijn. De aanwezigen hebben door deze dialoogsessie meer bewustzijn op de eigen cirkel van invloed gekregen. Dat neemt echter niet weg dat de brandblusser nodig blijft. Wat daarom vooral nodig is, is structureel meer tijd en aandacht voor de leidinggevenden en de rol die zij vervullen, vooral ook vanuit de bovenlaag van de organisaties.

Heeft dit je geïnspireerd? Op donderdag 24 november wordt de dialoog over behoud vervolgd. Hoe kies je bewust voor aandacht? En hoe doe je dat (structureel)? Meld je voor deze sessie alvast aan of neem contact op met Hanneke Visser.

werken in de zorg 5

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.