Pimm Solutions afbeelding

Begin dit jaar hebben we contact gehad met Pimm Solutions over het faciliteren van de inkoop van attenties voor personeel. Het platform van Pimm sluit perfect aan bij het waarderen van personeel en het thema ‘behoud’ dat bij zorgorganisaties hoog op de agenda staat. Een kleine attentie, zoals een verjaardagskaart, een bloemetje bij ziekte of op de dag van de zorg, is een leuke en simpele manier van aandacht waardoor medewerkers zich gezien en gewaardeerd voelen. Pimm maakt het voor organisaties buitengewoon gemakkelijk.

Hoe werkt het?

Na het kiezen van een leuke attentie en het invullen gevraagde gegevens op de website van Pimm Solutions, wordt de rest automatisch geregeld. Geen losse facturen, voorgeschoten bedragen of onnodige administratieve taken meer. Bestellen kan overzichtelijk en besparend, dankzij de verzamelfactuur aan het einde van de maand. Daarnaast houdt Pimm ook de werkkostenregeling voor de bestellers bij.

Aanbod en belang

Pimm heeft ons een mooi aanbod gedaan om dit te organiseren in deze regio. Ons belang is door een collectieve afspraak dit aanbod zo voordelig mogelijk voor onze leden te organiseren. Een van de afspraken met Pimm is bijvoorbeeld dat een deel van de omzet weer ten goede komt aan de regio.

ALV op 22 juni 2023

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 juni 2023 is het plan van Pimm voorgelegd aan de leden om de belangstelling te peilen. Enkelen waren reeds deelnemer, anderen vonden het zeer interessant. Weer anderen gaven aan er geen gebruik van te zullen maken omdat ze dit in eigen beheer hebben of reeds bij een andere organisatie hebben belegd.

Peiling belangstelling in oktober

Niet alle leden waren vertegenwoordigd op de ledenvergadering. Voordat we Pimm vragen voor ons aan de slag te gaan, willen we daarom inventariseren welke organisaties gebruik willen maken van de diensten van Pimm. Begin oktober zullen we een mailing versturen om de belangstelling te peilen. We willen je vragen of hierop te reageren. Wellicht is het goed om hiervoor alvast contact te leggen met de afdeling Inkoop van jouw organisatie.

Resultaten peiling

Bij voldoende belangstelling sluiten we een overeenkomst af. Vervolgens neemt Pimm contact op met de belangstellenden. Mocht de belangstelling te gering blijken, zien we af van een collectieve afspraak. Immers we doen het voor de leden.

Meer weten?

Klik hier om de brochure van Pimm in te zien of hier om een kijkje te nemen op de website van Pimm Solutions.

Werken in de zorg 6 [al aangekocht!]

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.