Zorg & Welzijn ZHZ - 09-05-2023-LR-10

Zo'n 750 verpleegkundigen, helpenden, begeleiders, verzorgenden, dokters- en apothekersassistenten, kraamverzorgenden, teamleiders, bestuurders en andere zorgprofessionals waren aanwezig bij de theatervoorstelling ‘Jij maakt de zorg’ op 9 mei in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht.

Grote uitdagingen

Het werk van de zorgprofessional is zeer betekenisvol, maar ook zwaar. Roosters die niet gevuld kunnen worden, hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim. Met elkaar staan we voor grote uitdagingen, onder andere vanwege steeds ouder worden cliënten, complexere hulpvragen en het grote personeelstekort. Dit zorgt ervoor dat we samen in beweging moeten komen om na te denken hoe we de zorg anders moeten inrichten. Anders kijken, anders denken, maar vooral anders doen. Maar hoe dan?

Theatergroep de Waardenladers

Theatergroep de WaardenLaders zorgde voor een ruim twee uur durende show waarin zij de zorgprofessionals ontroerden, inspireerden en vooral heel veel lieten lachenDe thema’s van de zorg van nu én de zorg van toekomst werden treffend en herkenbaar neergezet. Thema’s als waardering, reflectie, generatieverschil, zpp-schap, begeleiden van stagiaires, innovatie, persoonlijke ontwikkeling en zorgrebellie.

Verbinding

Wat was het mooi om de leiders uit de regio op het podium te zien en zichtbaar te maken waar we naar toe moeten met elkaar: verbinding en domeinoverstijgende samenwerking! Denken vanuit het belang van de mens die hulp nodig heeft en niet alleen vanuit de eigen organisatie. In het 'zorg-spinnenweb' zijn we allemaal op een manier met elkaar verbonden, laten we die verbindingen verstevigen en elkaar helpen waar nodig. Om het spinnenweb te symboliseren werden bollen wol de zaal in gegooid. Dit leverde hilarische taferelen op.

Zorgprofessional, co-creator van de zorgtoekomst

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ gelooft erin dat de medewerkers in de zorg mee moeten denken over #hoedan? en wil een netwerk faciliteren waarin de zorgprofessional co-creator is van de zorgtoekomst. Meeluisteren, meedenken en meepraten over een toekomst waarin zij het beroep uitoefenen. Na afloop van de voorstelling hebben ruim 70 zorgprofessionals aangegeven deel te willen nemen aan de Kick-Off die we gepland hebben op 5 september om zeggenschap onder deze groep te vergroten. Hoe we dit netwerk vorm gaan geven weten we nu nog niet. Met elkaar gaan we hierover nadenken.

Ben jij zorgprofessional en wil je (alsnog) meedenken op 5 september? Meld je dan bij Anne Kempe, projectleider.

werken in de zorg 1

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.