Waarschuwingsregister 4-3 2

RegioPlus, het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties waar ook WGV ZHZ onder valt, heeft besloten per 1 januari 2022 te stoppen met het Waarschuwingsregister (WSR). Uit een bestuurlijke verkenning bleek te weinig draagvlak te zijn om het register in stand te houden.

Ontstaan Waarschuwingsregister

Het register is in 2014 opgericht op initiatief van werkgevers in de ouderenzorg, om te voorkomen dat zorginstellingen medewerkers in dienst nemen of inzetten die ergens anders grensoverschrijdend gedrag hadden vertoond. In 2016 werd RegioPlus de landelijk beheerder van het WSR.

In opdracht van het ministerie van VWS is in 2021 een bestuurlijke verkenning uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre er bestuurlijk draagvlak is voor mede-eigenaarschap van het WSR. Veel organisaties waren overwegend positief over het register. Toch bleek uit de verkenning geen draagvlak om het WSR voor te zetten, en ook een (door)ontwikkeling lag niet voor de hand.

Kamerbrief en vervolg

De sector heeft het ministerie van VWS opgeroepen om preventieve en repressieve instrumenten (beter) op elkaar af te stemmen. Rondom een veilige zorgrelatie is behoefte aan regie om tot een volledige verantwoordelijkheid te komen. Daarnaast blijft het de verantwoordelijkheid van de sector Zorg en Welzijn om te investeren in (preventieve) maatregelen die grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voorkomen.

Het ministerie van VWS heeft verder toegezegd om meer onderzoek te doen naar de bestaande instrumenten én hoe die in de praktijk samenkomen. RegioPlus blijft zich hiervoor inzetten, in samenwerking met ons als regionale werkgeversvereniging en andere betrokken partijen.

In de kamerbrief en het bijgevoegde rapport vind je een volledig beeld van de keuzes en de beslissingen die zijn genomen. 

Meer informatie

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Linde van Balen, projectleider WSR.

 

werken in de zorg 5

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.