Zorgtalenten

Verschillende zorgorganisaties en onderwijsinstellingen hebben in de afgelopen maanden nagedacht over de vraag hoe we als regio zorg kunnen blijven verlenen binnen de veranderende arbeidsmarkt. Dit heeft geresulteerd in een stapsgewijze aanpak om nieuwe zorgtalenten op te leiden die niet het gehele diploma behalen maar delen hiervan. Mbo-certificaten of leereenheden genoemd.

Daar waar eerder diploma-gericht opleiden belangrijk was, zien we nu dat de vraag wordt gesteld: "Wat heb jij nodig om binnen onze zorgverlening te kunnen werken". Maar nog belangrijker is de vraag wat onze zorgvragers nodig hebben. Deze vraag brengt met zich mee dat het niet noodzakelijk is om een diploma te hebben, maar dat men per situatie kan bepalen welk mbo-certificaat belangrijk is. Op deze wijze krijgen we nieuwe zorgtalenten die goed zijn voorbereid om als nieuwe collega te komen werken. Mbo-certificaten zijn onderdelen van gehele mbo-opleidingen en erkend door de onderwijsinspectie.

Binnen onze regio starten we half november met een eerste mbo-certificaat gericht op het ondersteunen van de individuele basiszorg niveau 3. Deze ontwikkeling is belangrijk voor de toekomstige zorgverlening, maar is tevens voor huidige zorgverleners nieuw. Daarom is een stapsgewijze aanpak binnen de regio nodig om het goed te organiseren en helderheid te geven wat de nieuwe zorgtalenten mogen. De aanpak geeft niet alleen inzicht in het mbo-certificaat maar licht ook toe hoe je dit binnen het functiehuis kan inbedden en hoe je begeleiding geeft aan deze nieuwe Zorgtalenten. De gehele aanpak is te lezen via deze link. Klik hier om de gehele aanpak te lezen.

De werving voor de nieuwe zorgtalenten start in augustus waarbij ook een training wordt georganiseerd voor de werkbegeleiders die deze zorgtalenten gaan coachen. Tijdens de begeleiding zullen er zeker vragen komen. Daarom wordt, naast een projectleider, ook een carrièrecoach aangesteld die deze nieuwe zorgtalenten (vooral zij-instromers) begeleidt tijdens hun carrièreswitch.

Werken in de zorg 7 [al aangekocht!]

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.