Strategisch Sterk1

WGV ZHZ brengt datagedreven werken onder de aandacht bij zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. Daarnaast zorgen we voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau. Dit doen we samen met andere werkgeversverenigingen en kennisorganisaties. Lidorganisaties van de WGV kunnen aansluiten met diverse disciplines vanuit hun organisatie. Op die manier wordt voor verschillende onderdelen in de organisaties het voordeel van datagedreven werken duidelijk.

Tweeledige nulmeting

Het project kenmerkt zich door een vraaggestuurde aanpak vanuit zorgorganisaties en start daarom met een datavolwassenheidsscan en een behoefte inventarisatie (de tweeledige nulmeting) in de zomer van 2022. De datavolwassenheidsscan geeft inzicht waar je als organisatie staat en welke stappen jullie kunnen nemen om naar een hoger datavolwassenheidsniveau te groeien. Vervolgens worden in het najaar van 2022 uit de behoefte inventarisatie concrete hulpvragen gefilterd. De verkregen inzichten vanuit beide onderdelen worden door de werkgeversverenigingen en kennisorganisaties Vilans en ActiZ gebruikt om in gezamenlijkheid activiteiten op te zetten, waarmee we organisaties op maat kunnen ondersteunen.

Wat levert datagedreven werken organisaties op?

  • Inzicht in de mogelijkheden van datagedreven werken en de datavolwassenheid van de eigen organisatie.
  • Scherp krijgen waaraan de organisatie wil werken en met wie hierin kan worden opgetrokken.
  • Makkelijker gelijkgestemde organisaties vinden op het gebied van data-gedreven werken.
  • Beter op de hoogte van de stand van zaken over datagedreven werken op landelijk niveau  

Projectpartner

Projectpartners bij het landelijk project zijn: de werkgeversverenigingen verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus (ZWconnect, Flever, Sigra, Samen voor Betere Zorg, deRotterdamseZorg, WZW, WGV Zorg en Welzijn, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid), Vilans en ActiZ.

 

werken in de zorg 3

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.