Scenariodenken GHZ kick-off

Op 22 september zijn we met bestuurders en hoofden P&O uit de gehandicaptenzorg in de regio gestart met het traject van scenariodenken. Het maken van toekomstscenario’s helpt bij het klaarmaken van je organisatie op de mogelijke toekomst. Op die manier breng je in beeld wat nodig is voor je organisatie en welke strategische keuzes er voorliggen.

In de middag van 22 september is actief gewerkt aan het invullen van het assenkruis. Er heerste een sfeer van verkennen en handen uit de mouwen steken. Een assenkruis is nodig om te bepalen hoe de scenario’s worden uitgewerkt. Duidelijk is dat de solidariteit in onze samenleving verschuift. Bestuurders en hoofden bogen zich over die nieuwe netwerken die ontstaan. Daarnaast hebben ze een blik geworpen op hoe een nieuw zorgstelsel er uit zou kunnen zien en wat dat kan betekenen.

Bestuurder Jacco de Raad van Stichting de Overburen over de toekomst:

Ik word blij van het idee dat burgers en cliënten in de toekomst gaan helpen cliënten in hun kracht te zetten".

Jan Hein van Engelen, bestuurder van Humanitas, merkte op hoe belangrijk het is dat de pure en eerlijke mensen in de gehandicaptenzorg mee kunnen doen in de maatschappij.

Met die mooie beweegredenen in het achterhoofd gaan we op 13 oktober 2022 aan de slag met de vraag wat de scenario’s betekenen voor de organisaties, medewerkers en cliënten. Op woensdag 2 november is de laatste workshop met de bestuurders en hoofden P&O, waarna de resultaten worden voorgelegd aan mensen van de werkvloer in de gehandicaptenzorg. Zo ontstaan ‘rijke’ perspectieven op de toekomst en weten we wat ons te doen staat.

werken in de zorg 1

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.