Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bekend gemaakt welke middelen zijn toegekend aan SectorplanPlus 2022-2023. In plaats van de verwachte 100 miljoen heeft VWS een bedrag van 139 miljoen beschikt. Hiermee kan een belangrijk deel van de aangevraagde subsidie (238 miljoen) toegekend worden aan de ingediende opleidingsprojecten. Hoe de verdeling van de subsidie over de de ingediende projecten in zijn werk gaat kunt u lezen in het nieuwsbericht.

werken in de zorg 1

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.