Rijksdienst-voor-Ondernemend-Nederland

Verzorg je een praktijk- op werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Mogelijk kun je hiervoor de subsidie "Praktijkleren in de derde leerweg" benutten. Per 1 juni is een nieuwe aanvraagperiode geopend.

Deze subsidie draagt bij aan de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor de sector Zorg & Welzijn kan deze subsidie mogelijk ingezet worden voor medewerkers die opgeschoold moeten worden om hun inzetbaarheid te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld door het behalen van een MBO-certificaat. Ook kan deze subsidie worden ingezet voor werkzoekenden die opgeschoold moeten worden om ingezet te kunnen en mogen worden.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

De overige voorwaarden lees je HIER (neem van alle voorwaarden kennis!)

 • Opleiding is gestart in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022
 • Organisatie biedt praktijkbegeleiding aan een student van een MBO opleiding in de derde leerweg
 • De opleiding moet zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Op de site van SBB vindt je meer informatie over alle Crebo opleidingen en de van toepassing zijnde kwalificaties van een opleiding. https://kwalificaties.s-bb.nl/Lijsten
 • Organisatie een SBB een erkend leerbedrijf
 • Student is een werkende die werkloos dreigt te raken of een werkzoekende
 • Organisatie heeft praktijkbegeleiding aangeboden o.b.v. geldige en ondertekende praktijkovereenkomst
 • Cumulatie met SectorplanPlus is toegestaan

De opleiding moet gericht zijn op:

 • het behalen van een volledig diploma;
 • een certificaat;
 • een praktijkverklaring;
 • een instellingsverklaring (alleen indien opleiding vóór 1 augustus 2021 is gestart).

Het aanvragen van de subsidie moet binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats plaatsvinden.

De aanvraagrondes zijn als volgt:

 • van 1 juni 2022 tot en met 30 juni 2022
 • van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022
 • van 1 juni 2023, 9:00 tot en met 30 juni 2023
 • van 1 december 2023 tot en met 31 december 2023

Meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Werken in de zorg 7 [al aangekocht!]

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.