Subsidie thema

De subsidieperiode 2017-2022 heeft mooie resultaten opgeleverd! Werkgevers in de regio hebben in deze periode voor ruim €9.5 miljoen subsidie weten te verantwoorden. Dit laat zien dat er in de sector enorm veel wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van zorgprofessionals. Zo zijn er 2300 MBO & HBO beroepsopleidingen gesubsidieerd en ook hebben circa 11.000 professionals bij- en nascholing ontvangen.

SectorplanPlus 2017-2022 zit in de afronding van de accountantscontrole waarna in de tweede helft van dit jaar de resterende subsidie zal worden uitgekeerd. Tegelijkertijd is de nieuwe periode van SectorplanPlus 2022-2024 in volle gang, deze periode stopt per 31 augustus aanstaande. Inmiddels zien we dat al voor bijna €8 miljoen subsidie is verantwoord. Dit voorjaar zal hierover een eerste voorschot worden uitgekeerd. 

Het is op dit moment nog onduidelijk wat er na augustus gaat gebeuren met de subsidieregeling. Wel is het bekend dat het ministerie van VWS in het kader van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) aan het onderzoeken is op welke wijze subsidies hierbij kunnen ondersteunen. Zodra we meer weten over de toekomst van SectorplanPlus zullen we dit communiceren. 

werken in de zorg 2

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.