Afbeelding SectorplanPlus

In augustus heeft de aanvraagperiode plaatsgevonden voor de subsidie SectorplanPlus-TAZ 2023-2024. In totaal doen in onze regio 102 organisaties mee en is voor onder meer 1000 beroepsopleidingen subsidie aangevraagd. De totale regionale subsidieaanvraag bedraagt bijna €10 miljoen. Kortom, er wordt door de organisaties wederom flink geïnvesteerd in de zorgprofessionals!

Nieuw

Nieuw in deze subsidieronde is dat organisaties aanspraak kunnen maken op een extra opslag op de subsidie voor beroepsopleidingen. Met deze zogenaamde opslagen TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg) en IOW (Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging) beoogt VWS dat door samenwerking tussen organisaties meer en betere mogelijkheden ontstaan om medewerkers op te leiden voor de arbeidsmarkt van morgen. 

Afronding SectorplanPlus 2017-2022

De subsidieregeling SectorplanPlus 2017-2022 is bevind zich in de laatste fase. De accountant is begonnen met de eindcontroles en zal dit eind van het jaar afronden. In de regio is over de jaren heen een bedrag van circa €9.5 miljoen subsidie verantwoord. Dit geld is in hoofdzaak ingezet voor beroepsopleidingen, maar eveneens voor het bij- en nascholen van zorgprofessionals. 

Werken in de zorg 4 [al aangekocht!]

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.