Data-gedreven-werken in zorg en welzijn 4-3

Data beter gebruiken om zorg en welzijn slimmer en efficiënter in te richten, dat willen we. Om organisaties hierin te ondersteunen en te helpen versnellen, is het landelijk project ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’ geïnitieerd door een aantal werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn en kennisorganisaties. Door samen te werken met partners op landelijk niveau kan meer synergie ontstaan. Met een tweeledige nulmeting hopen we zorg en welzijn te laten groeien naar een hoger data volwassenheidsniveau. Zo brengen we datagedreven werken gezamenlijk onder de aandacht en zorgen we voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau.

Meedoen kan zo!

Klik hier om de tweeledige nulmeting in te vullen, bestaande uit de datavolwassenheidsscan en behoefte inventarisatie. Doe dit vóór 31 augustus! Probeer de nulmeting met verschillende disciplines uit je organisatie in te vullen zodat je met elkaar aan de slag kunt, want een datagedreven organisatie vergt samenspel tussen meerdere disciplines in organisaties. Denk daarbij aan bedrijfsinformatie, ICT, HR, data geïnteresseerden en bestuur. Voor het gemak hebben we alle vragen gebundeld in dit PDF-bestand. Je kunt dit bestand printen, meenemen naar een gesprek en op een later moment echt online invullen.

Het project in het kort en waarom organiseren we dit?

Dinsdag 21 juni vond de startbijeenkomst plaats. Zie hier het verslag. Het project kenmerkt zich door een vraaggestuurde aanpak vanuit zorgorganisaties en start daarom met een datavolwassenheidsscan en een behoefte-inventarisatie. De datavolwassenheidsscan geeft inzicht waar je als organisatie staat en welke stappen jullie kunnen nemen om naar een hoger datavolwassenheidsniveau te groeien. Vervolgens worden uit de behoefte-inventarisatie concrete hulpvragen uitgefilterd. De verkregen inzichten vanuit beide onderdelen worden door de werkgeverorganisaties en kennisorganisaties Vilans en ActiZ gebruikt om in gezamenlijkheid activiteiten op te zetten, waarmee we jullie op maat kunnen ondersteunen.

Wat levert deelname jou op?

  • Je krijgt inzicht in de datavolwassenheid van jouw eigen organisatie.
  • Je kan meebepalen waar we ons in de toekomst op gaan richten.
  • Je hebt scherp waar je aan wilt werken en krijgt inzicht met wie je hierin kunt optrekken.
  • Je vindt makkelijker gelijkgestemde organisaties op het gebied van datagedreven werken.
  • Je bent beter op de hoogte van de huidige stand van zaken over datagedreven werken in de zorgsector op landelijk niveau.

Proces

De tweeledige nulmeting kan tot 31 augustus worden ingevuld. Voor organisaties die hulp nodig hebben bij het invullen, zijn twee momenten gepland waarop ze vragen kunnen stellen:

  • dinsdag 16 augustus, 9:00-10:00 uur
  • maandag 22 augustus, 14:00-15:00 uur

In september gaat de projectorganisatie analyseren. Hierna volgt terugkoppeling naar alle contactpersonen. Er volgt een plenaire bijeenkomst met terugkoppeling en schets van een op maat gemaakte aanpak. We hopen dat, in den lande maar zeker ook in de regio ZHZ, zoveel mogelijk organisaties meedoen en starten met het invullen. Zo kunnen we data samen benutten in zijn volle potentie en gebruiken om zorginhoudelijke vraagstukken te beantwoorden, processen anders in te richten en medewerkers te ondersteunen in het werk!

Vragen?

Bij vragen over de tweeledige nulmeting of het project, neem contact op met Felie van der Geer of rechtstreeks via innovatielab@sigra.nl.

Projectpartners

Dit project is een initiatief van de werkgeversorganisaties, verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus (ZWconnect, Flever, Sigra, samen Voor Betere Zorg, de RotterdamseZorg, WZW, WGV Zorg en Welzijn, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid), Vilans en ActiZ.

Werken in de zorg 4 [al aangekocht!]

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.