Dialoogsessie 5 oktober-2

Tijdens de laatste dialoogsessie van het drieluik ‘Sterk in je leiderschap’ wisselden ruim 35 leidinggevenden van zorgorganisaties ervaringen uit over de vraag: sturing geven aan behoud of vertrek, hoe doe je dat?

De groep ging uitgebreid in op het belang van behoud en het ontwikkelen van medewerkers. Grote gemene deler was dat hiervoor tijd en aandacht nodig is. Juist aan die tijd ontbreekt het leidinggevenden en dat geeft hen het gevoel tekort te schieten.

Behoud geen doel op zich

Een ander gedeeld standpunt was dat behoud geen doel op zich is. Soms is het beter om een medewerker de ruimte te geven zich elders verder te ontwikkelen om hem/haar te behouden voor de sector. De ‘Sterk in je werk’-coaches plaatsten het thema in het bredere perspectief van loopbaanontwikkeling op basis van de ervaringen die zij hebben vanuit de gesprekken met medewerkers.

In gesprek blijven

In de gesprekken die ontstonden, kwam naar voren dat het niet meevalt om overeind te blijven bij alles wat aandacht vraagt. Ook kwam ook de vraag op tafel: wat is nodig om jóu voor de organisatie te behouden? Dit leidde tot mooie open gesprekken die duidelijk maakten dat het van groot belang is om hierover met gelijkgestemden in gesprek te zijn, (h)erkenning te vinden en van elkaar te leren.

Drieluik wordt vervolgd

De reacties op dit drieluik over leiderschap in de zorg zijn iedere editie zeer positief. Deelnemers gaven aan het zinvol te vinden om met collega-leidinggevenden uit andere zorgorganisaties ervaringen en tips uit te wisselen. Met dit signaal gaat de werkgeversvereniging met de betrokken ‘Sterk in je werk’-coaches aan de slag om een nieuw drieluik te ontwikkelen voor 2024. Mocht je hierover ideeën hebben, laat het ons weten. Stuur dan een mail naar Hanneke Visser, projectleider.

Werken in de zorg 6 [al aangekocht!]

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.