Salios

Vijf organisaties zijn het afgelopen jaar begeleid door Buro Wisselstroom op hun individuele innovatie-vraagstukken en op 13 juni presenteerden zij hun proces, resultaten en geleerde lessen aan de regio. Hiermee sluiten we het Learning on the Job-traject, dat mogelijk werd gemaakt door de VVT Alliantie Waardenland, af.

Achtergrond

Eind 2019 besloot de VVT Alliantie Waardenland om te starten met het programma Vergroten Innovatief Vermogen met als doel het innovatieve vermogen van zorgorganisaties te vergroten. Om het huidige innovatief vermogen destijds in kaart te brengen werd er gestart met een nulmeting. Vanuit de bevindingen van de nulmeting is een traject op maat samengesteld voor de VVT organisaties in de regio waar masterclasses voor bestuurders, MT-leden en projectleiders onderdeel vanuit maakte. De afgelopen jaren hebben meerdere VVT organisaties een individueel traject doorlopen op hun innovatie-vraagstukken waarbij ze werden begeleid door Buro Wisselstroom, het zogenoemde Learning on the Job-traject.

Opgedane inzichten

De Merwelanden, Rivas Zorggroep, Salios/Het Spectrum, Salios/Swinhove Groep en De Blije Borgh hadden allen een andere ondersteuningsvraag die betrekking had op onderwerpen als:

  • Reablement
  • Implementatie beeldbellen en Medido
  • Ontwikkelen van visie op innovatie
  • Integreren van visie op innovatie binnen de dagbesteding
  • Ontwikkelen van innovatieproces: van idee tot borging

Een paar inzichten en resultaten dat het traject afgelopen jaar heeft opgeleverd:

📜 Voordat er een visie op gebruik van technologie geschreven kon worden, was er eerst een nieuwe algemene visie nodig vanuit de organisatie.

📅 Er zijn teveel plannen om te realiseren in één jaar én niet alle plannen sluiten aan bij de organisatie visie en belangrijkste pijlers.

💡 Laat medewerkers op de werkvloer input leveren voor innovatieve ideeën.

🔍 Samen met het team ontdekken hoe we kijken naar nu en de toekomst d.m.v. waarden kaarten heeft gezorgd voor meer draagvlak.

🤝 Meer aandacht voor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waardoor er een gezamenlijke kijk op veranderen is.

📊 Een impactanalyse maken voorafgaand aan de verandering laat zien wat de positieve en negatieve effecten van een verandering kunnen zijn.

Deze organisaties hebben mooie stapjes gemaakt richting de toekomst. Het proces en de verandering die ze hebben doorgemaakt was niet altijd makkelijk, maar stapjes vooruit voelen goed. Zoals Judie Slingerland liet zien in haar presentatie: Innovatie is LEUK! werken in de zorg 5

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.