Schakel een teamcoach in

Ga gericht aan de slag rondom een ontwikkelvraag van jouw team

Wat is het?

Door middel van teamcoaching worden de ontwikkelbehoeften, mogelijkheden en talenten van de teamleden samengebracht met de organisatie- en afdelingsdoelstellingen. Door middel van gerichte inzet van groepsgerichte en individuele coaching leren teams de communicatie, samenwerking en de gezamenlijke prestaties te verbeteren.

Voor wie?

Voor teams in zorg en welzijn.

Het doel?
 • Zicht krijgen op de ontwikkelbehoeften van het team als geheel en van de individuele teamleden.
 • Zicht krijgen op onderliggende patronen.
 • Het verbeteren van de communicatie, samenwerking en gezamenlijke prestaties.

Hoe werkt het?
 • De coach brengt met behulp van een format het team en de afdelingsdoelen schriftelijk in kaart.
 • Leidinggevende en coach gaan op basis van dit overzicht samen in gesprek en komen tot concrete doelstellingen van de teamcoaching.
 • Deze doelstellingen worden besproken en verfijnd n.a.v. een gesprek met een aantal teamleden.
 • De coach maakt een plan, voert interventies uit en adviseert inzake teamontwikkeling, persoonlijke en professionele ontwikkeling van de teamleden binnen een open en veilige sfeer.

Praktische info:
 • We werken met teamcoaches uit de regio.
 • Locatie, datum en duur worden afgestemd tussen coach en leidinggevende.
 • De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het team en de benodigde interventie. Kostenindicatie: een teamcoachingsbijeenkomst van 2,5 uur voor een team van max. 20 medewerkers kost € 850,- voor leden van onze werkgeversvereniging (niet-leden: € 975,-). Alle bedragen zijn exclusief 21% btw en eventuele kosten voor een externe gespreksruimte. Dit bedrag omvat een voorbereidend gesprek tussen coach en leidinggevende, plan van aanpak, uitvoering en evaluatie.
 • Desgewenst kan de teamcoaching worden uitgebreid met individuele coaching, zodat teamleden verdere ondersteuning in hun ontwikkeling kunnen krijgen. Bekijk de mogelijkheden hier.

Gerard de Winter

Contactpersoon: Gerard de Winter

Gerard is als 'Sterk in je werk'-coach verbonden aan Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid.