Regel gratis individuele coaching

Schakel een ervaren 'Sterk in je werk'-coach in

Wat is het?

Een ‘Sterk in je werk’-coach gaat één-op-één in gesprek met jouw medewerker over vragen die zij of hij heeft op het gebied van werkplezier, persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling, balans, gezondheid of levensfase. Ze zijn er niet alleen voor medewerkers die een stap naar een andere baan willen zetten, maar (vooral) voor medewerkers die beter willen worden in wat ze doen en/of daarin beter in balans willen zijn. De gesprekken kunnen snel, gratis en anoniem worden ingepland.

Voor wie?

'Sterk in je werk'-gesprekken zijn er voor alle medewerkers in de sector zorg- en welzijn. Hiertoe behoren ook leidinggevenden, managers, paramedici en medici en alle ondersteunende diensten.

Het doel?
 • Medewerkers een luisterend oor bieden en op weg helpen met hun ontwikkelvraag, zodat zij zich gehoord voelen en nieuwe inzichten krijgen t.a.v. hun werkplezier, persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling, balans, gezondheid of levensfase. 
 • Een 'Sterk in je werk'-traject draagt bij aan het werkplezier, het behouden van medewerkers, het voorkomen van verzuim en het ontlasten van leidinggevenden. 
 • Na afloop heeft de medewerker een nieuw inzicht of praktische handvatten om sterker in het werk te staan en weet wat zijn of haar vervolgstap is.

Hoe werkt het?
 1. De medewerker meldt zich aan op www.sterkinjewerk.nl.
 2. Onze projectmedewerker koppelt hem of haar aan een 'Sterk in je werk'-coach uit onze regio. Deze coach neemt contact op met de medewerker om een eerste afspraak in te plannen.
 3. Tijdens de gesprekken gaat de medewerker met de coach op zoek naar de kern van de vraag en mogelijke vervolgstappen. De medewerker werkt tussendoor aan opdrachten die in het vervolggesprek worden besproken, zoals een test of een oefening rondom waarden, talenten of energiegevers.
 4. Aan het einde van het traject heeft de medewerker een nieuw inzicht en/of praktische handvatten om sterker in het werk te staan en weet hij/zij wat zijn of haar vervolgstap is.
 5. Doorgaans kan een medewerker na deze 3 gesprekken weer vooruit. In sommige gevallen kan zinvol zijn om het traject met een aantal gesprekken te verlengen. Deze aanvullende gesprekken dienen dan door de werkgever gefinancierd te worden, wat tussen coach en werkgever wordt afgestemd. Ook in zo'n langer traject zijn de 1e 3 gesprekken voor zowel werknemer als werkgever gratis.

Praktische info:
 • Binnen een 'Sterk in je werk'-traject kunnen maximaal 3 gesprekken à 1-1,5 uur worden gevoerd en een loopbaantest worden ingezet.
 • Een ‘Sterk in je werk’-gesprek vindt plaats op een met de coach afgesproken tijdstip en plaats. De gesprekken kunnen ook wandelend in de buitenlucht worden gevoerd. 
 • Een ‘Sterk in je werk’-traject is gratis en wordt vergoed vanuit een landelijke subsidie die in deze regio wordt beheerd door de Werkgeversvereniging Zuid-Holland Zuid.
 • 'Sterk in je werk' is er overigens ook voor mensen die overwegen om in zorg en welzijn te gaan werken. 

Link:

www.sterkinjewerk.nl