Neem deel aan het speciale drieluik voor leidinggevenden

Verdiep je kennis en wissel uit met collega's van andere zorgorganisaties

Wat is het?

In 2024 organiseren wij weer een drieluik voor leidinggevenden in zorg en welzijn. Deze keer is het hoofdthema "Leidinggeven aan verandering". Deelnemers doen in deze dialoogsessies nieuwe kennis op, wisselen ervaringen uit, vinden (h)erkenning bij elkaar en komen tot nieuwe perspectieven.

Voor wie?

Voor leidinggevenden in de sector zorg en welzijn.

Het doel?
  • Het aangaan van de dialoog aan met collega’s om ervaringen, kennis en kunde uit te wisselen, te reflecteren en van en met elkaar te leren. 
  • Het creëren van nieuwe perspectieven op relevante vraagstukken.
  • Bijdragen aan het behoud van leidinggevenden en medewerkers in zorg en welzijn via leiderschapsontwikkeling van de leidinggevenden.

Hoe werkt het?

Dialoogsessies worden vormgegeven aan de hand van de dialoog. De keuze voor deze werkvorm is bewust. Een dialoog is een open communicatievorm die helpt om onderwerpen vanuit meerdere perspectieven te bespreken. Deze werkvorm zorgt ervoor dat ieders inbreng gehoord wordt en van waarde is en dat van elkaar wordt geleerd. Dialoogsessies worden geleid door ervaren gespreksleiders die de sector goed kennen en zijn opgebouwd rondom drie pijlers:

  • Inhoudelijke verdieping: een inspirerend, relevant en concreet onderwerp staat centraal
  • Onderlinge uitwisseling: een open dialoog om samen te reflecteren en van elkaar te leren 
  • Stilstaan bij jezelf: afstand nemen van de hectiek en ruimte creëren voor de eigen ontwikkeling 

Praktische info:
  • Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je hier.