Home

Onze leden

Projecten

Actueel

Over ons

Home

Onze leden

Projecten

Actueel

Over ons

Inloggen

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Wij zijn de regionale werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn in het het gebied dat loopt van de arbeidsmarktregio Gorinchem, via de Drechtsteden tot aan de Hoeksche Waard. De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid is in 2010 opgericht door regionale zorg- en welzijnsinstellingen met als doel instroom, doorstroom en behoud van personeel in de zorg - en welzijnssector te bevorderen. Inmiddels zetten wij ons samen met 28 organisaties zorg- en welzijnsorganisaties in om de regionale arbeidsmarkt te versterken. Door het beschikbaar stellen, delen en inzetten van kennis, middelen en menskracht, dragen aangesloten organisaties bij aan projecten die gericht zijn op de regionale arbeidsmarkt. 

Werkgeversverening Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid is er niet alleenvoor werkgevers, maar ook voor medewerkers en werkzoekenden. Op onze vacaturesite www.zorgenwelzijnwerkt.nl plaatsen de aangesloten organisaties dagelijks hun vacatures. 

Nieuwsgierig naar onze medewerkers? We stellen ons graag aan u voor

Missie en Visie

De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid verbindt, faciliteert, jaagt aan en verrast werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in de breedste zin, waarbij continuïteit en samenwerking de belangrijkste uitgangspunten zijn. 

Doelstelling

Onze doelstelling is zorgen voor voldoende en goed geschoold personeel nu en in de toekomst op de regionale arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Het uitvoeren van diverse projecten draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.Onze activiteiten zijn geclusterd in vier programmalijnen:

  1. Strategisch arbeidsmarktbeleid
  2. Werven met beleid
  3. Kwalificeren voor zorg en welzijn
  4. Beleid duurzame inzetbaarheid

Meer lezen over onze projecten? Kijk dan hier

RegioPlus

De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid is aangesloten bij RegioPlus. RegioPlus is het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties. De stichting fungeert als koepelorganisatie en stelt de leden in staat regionale thema's in een landelijke context aan de orde te stellen en landelijke thema's te vertalen naar de regio. Kijk voor meer informatie op de website van RegioPlus.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkgeversvereniging? Of wilt u meer weten over de meerwaarde van het lidmaatschap? Neem dan contact op met Lydia van Baak

home

onze leden

over ons

medewerkers

contact