17 januari 2023
09:00 - 11:00
Online

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Professionele uitwisseling tussen vakgenoten.

Een laagdrempelige manier om jezelf als professional én persoonlijk te ontwikkelen en te verbreden. 

De sector zit met veel van dezelfde complexe vraagstukken. Hoe pakt een andere organisatie het aan?  Wissel kennis en ervaring uit met collega’s, vergroot jouw oplossend vermogen en haal het beste van elkaar naar boven! 

Programma

Onder begeleiding van Jeannot Mierlo (Moon HRM) starten we plenair, om de methode van intervisie te bespreken. Daarna gaat de groep, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, in kleine groepjes uiteen. In deze subgroepen nemen we de ingebrachte casussen door en kiezen we er één uit die we met een intervisiemethode bespreken. Tot slot is er ruimte voor supervisie. 

Inbreng casus

We verwachten dat je een eigen casus meeneemt naar de sessie. Dit kan gaan over een concreet dilemma, vraagstuk of probleem binnen (strategische) HR- en opleidingsthema’s. Denk aan: ontwikkelen, personeelsplanning, regie, leiderschap, gesprekscyclus of meekrijgen medewerkers. Vanuit verschillende perspectieven/niveaus: 

  • op persoonlijk niveau, op afdelings- leiderschaps- of organisatieniveau; 
  • in het krachtenveld binnen jouw organisatie.

Praktisch: 

  • Dinsdag 17 januari, van 09:00-11:00 
  • Online via Teams 
  • Doelgroep: HR en Opleiders 

Heb je eerder getwijfeld over deelname of je teruggetrokken uit de reeks omwille van tijd, dan biedt deze vorm wellicht weer mogelijkheden. 

Werken in de zorg 7 [al aangekocht!]

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.