Instroom en onderwijs

Subsidie SectorplanPlus

De afgelopen maanden is door de betrokkenen bij SectorplanPlus hard gewerkt aan een versimpeling van de verantwoording en administratie van de subsidie. Diverse zorginstellingen hebben aangegeven dat de administratie en verantwoording ingewikkeld en tijdrovend is.

In landelijke themasessies hebben diverse stakeholders met elkaar besproken welke lastenverlichting mogelijk is. Het resultaat is een aanzienlijke lastenverlichting bij de verantwoording van opleidingsactiviteiten C2, D en E in het vierde tijdvak. Dit levert minder werk op voor de zorginstellingen!

Om duidelijk in beeld te krijgen wat de aanpassingen zijn aan de verantwoording hebben wij alles in een infografic samen gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer vragen?

Mocht je na het bekijken van het infografic nog vragen hebben meld je dan aan voor onze interactieve online bijeenkomst op 22 juni. 

31-03-2020 - Vergoeding voor inwerkkosten van zorgprofessionals die helpen in de corona crisis

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de corona crisis op te vangen. Via het landelijke initiatief extrahandenvoordezorg.nl hebben zich landelijk inmiddels ruim 20.000 mensen aangemeld!

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in het kader hiervan besloten, om een bijdrage te leveren in de inwerk- en scholingskostenvan dit tijdelijke extra zorgpersoneel. Hiertoe wordt een extra categorie toegevoegd aan de subsidie SectorplanPlus. De subsidie wordt achteraf verstrekt via vaste vergoedingsbedragen voor de scholingstrajecten van deze extra tijdelijke instroom. Dit wordt op dit moment verder uitgewerkt.

Reeds een subsidie-aanvraag voor tijdvak 4 ingediend?

Zorginstellingen die in december 2019 al een aanvraag voor tijdvak 4 van SectorplanPlus hebben ingediend komen in aanmerking voor deze extra subsidiemaatregel. Er is nu dus geen extra aanvraag bij SectorplanPlus nodig! Op een later moment (achteraf) kan de zorginstelling de gerealiseerde inzet gaan verantwoorden. De manier van verantwoorden van deze extra subsidiemaatregel wordt de komende periode verder uitgewerkt door het ministerie van VWS. Belangrijkste uitgangspunt is dat dit zo eenvoudig en simpel mogelijk moet zijn.

Advies voor nu: zorg voor enige vastlegging van scholingstrajecten en ingezette vrijwillige zorgprofessionals.

Geen subsidie-aanvraag voor tijdvak 4 ingediend?

Voor zorginstellingen die in december 2019 geen aanvraag voor tijdvak 4 van SectorplanPlus hebben ingediend, maar nu wel vrijwillige zorgprofessionals inzetten, is het verzoek dit per mail te laten weten aan Robin Haksteeg. Op deze manier is het alsnog mogelijk om subsidie te verkrijgen voor het scholen van deze extra personele ondersteuning.

Vanuit de WGV ZHZ zullen we de zorginstellingen uiteraard informeren en ondersteunen bij het verdere proces van deze extra subsidiemaatregel van SectorplanPlus. Voor eventuele (andere) vragen over SectorplanPlus kan contact worden opgenomen met Robin Haksteeg (06 - 14 300 943).

Over SectorplanPlus

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via de subsidie SectorplanPlus.

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering.

Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 330 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (80%) is geoormerkt voor de verpleeghuissector.

SectorplanPlus wordt in de regio Zuid-Holland Zuid (Drechtsteden, Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden) gecoördineerd door de WGV ZHZ en is voor deze regio het eerste aanspreekpunt.

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Contact

Heb je vragen of wil je advies met betrekking tot deze subsidie, neem contact op met Robin Haksteeg
(06 - 14 300 943), projectleider SectorplanPlus Zuid-Holland Zuid.

Interactieve informatie bijeenkomst

In verband met de huidige corona maatregelen hebben wij ervoor gekozen iedereen te informeren over de wijzigingen in het SectorplanPlus via een interactieve informatie bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 22 juni.

Aanmelden!

Extra subsidie categorie

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de corona crisis op te vangen. Om werkgevers in Zorg en Welzijn te stimuleren het extra aanbod te benutten wordt er een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus. 

Website sectorplan plus

Tijdvak 4 gesloten

Inmiddels is de aanvraagperiode voor de reguliere subsidie in tijdvak 4 gesloten. 

 

 

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn
Zuid-Holland Zuid

 

De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid verbindt, faciliteert, jaagt aan en verrast werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in de breedste zin, waarbij continuïteit en samenwerking de belangrijkste uitgangspunten zijn. 

home

actueel

agenda

nieuwsbrieven

over ons

onze leden

samenwerkingen

lid worden

contact

sitemapWerkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter