Instroom en onderwijs

Subsidie SectorplanPlus

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via de subsidie SectorplanPlus.

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering.

Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 330 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (80%) is geoormerkt voor de verpleeghuissector.

SectorplanPlus wordt in de regio Zuid-Holland Zuid (Drechtsteden, Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden) gecoördineerd door de WGV ZHZ en is voor deze regio het eerste aanspreekpunt.

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Aanvragen

Inmiddels is de aanvraagperiode voor tijdvak 1, 2 en 3 achter de rug. Voor tijdvak 4 (dit heeft betrekking op opleidingsactiviteiten die starten in 2020) kan wel een aanvraag worden ingediend. Naar verwachting zal hiervoor in de tweede helft van 2019 een aanvraag kunnen worden ingediend. Houdt voor meer informatie en de laatste updates hierover de website van SectorplanPlus in de gaten.Website sectorplan plus

Contact

Heb je vragen of wil je advies met betrekking tot deze subsidie, neem contact op met Robin Haksteeg
(06 - 14 300 943), projectleider SectorplanPlus Zuid-Holland Zuid.

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Mail ons of neem rechtstreeks contact met onze collega's op.

sitemap