Netwerken

Sparringspartner bestuurders

De leden en het bureau van de WGV ZHZ hebben samen veel kennis over (de ontwikkelingen op) de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn. Werkgevers ervaren dagelijks in hun eigen organisatie de gevolgen van deze ontwikkelingen. De WGV ZHZ is gesprekspartner van bestuurders in de regio ten aanzien van arbeidsmarktontwikkelingen en -vraagstukken. Vragen, knelpunten, specifieke cijfers, goede voorbeelden of het bespreken van ontwikkelingen, het komt allemaal aan bod. Waar mogelijk verbindt het bureau werkgevers onderling die zich met dezelfde vraagstukken bezighouden. Zo versnellen we met elkaar kennisdeling of de uitrol van goede initiatieven in de regio.

Minimaal 3 keer per jaar komen de lidorganisaties bijeen in de Algemene Ledenvergadering. De ALV’s hebben een informatief karakter. Er worden onwikkelingen op de arbeidmsakrt en ontwikkelingen in de vereniging besproken.

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Dinsdag 26 maart 2019

Donderdag 27 juni 2019

Donderdag 28 november 209

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Mail ons of neem rechtstreeks contact met onze collega's op.

sitemap