Sitemap

Home

Onze leden

Actueel

Over ons

Thema's

Samenwerkingen

Lid worden

Contact

Inloggen

Agenda

Nieuwsbrieven

Nieuws

Strategische beleidsadviseur arbeidsmarkt


Alle projecten

1. Verhogen van de instoom- en opleidingscapaciteit

2. Uitstroom naar buiten de sector verminderen

3. Duurzame inzetbaarheid voor HBO'ers realiseren

4. Openheid van zaken rondom uitstroom

5. Ontwikkelen van opleidingen en opleidingsmethoden die aansluiten op het werkveld

6. Afspraken met betrekking tot het loongebouw consequent hanteren

7. Geen actieve acquisitie bij collega-organisaties voor werving van medewerkers

Actie Leer Netwerk

Apps rondom duurzame inzetbaarheid

Arbeidsmarkt in beeld

Beleid rondom duurzame inzetbaarheid

Contactpunt zorg

De gehandicaptenzorg in de regio op de kaart!

Facts & Figures

Gezamenlijke inkoop scholingstrajecten

Gezond & Zeker

IK ZORG campagne

Instroom statushouders

Instroom vanuit de sociale dienst

Lespakket 'Aan JOU hebben we wat'

Ministeries van VWS, SZW en OCW

Netwerk vitaal & veerkrachtig

Netwerken per functionaris

Oriëntatiebaan

Positieve gezondheid

PR op middelbare scholen

Regionaal loopbaancentrum

RegioPlus

Servicepunt Zorg en Welzijn ZHZ

Sparringspartner bestuurders

Sterk in je werk loopbaancoaching

Sterk in je werk week

Strategische personeelsplanning

Subsidie SectorplanPlus

Uitstroomonderzoek

Vacaturesite

Waarschuwingsregister

Week van zorg en welzijn


Arbeidsmarktonderzoek

Arbeidsmarkt in beeld

Facts & Figures

Strategische personeelsplanning

Uitstroomonderzoek


Archief

05-08-2019 - Care Innovation Center

Innovatieve stagevormen


Duurzame inzetbaarheid

Apps rondom duurzame inzetbaarheid

Beleid rondom duurzame inzetbaarheid

Gezond & Zeker

Ontwikkelwinkel

Positieve gezondheid

Regionaal loopbaancentrum

Sterk in je werk loopbaancoaching

Sterk in je werk week

Tools vitale medewerkers


Instroom en onderwijs

Contactpunt zorg

De gehandicaptenzorg in de regio op de kaart!

IK ZORG campagne

Instroom statushouders

Instroom vanuit de sociale dienst

Lespakket 'Aan JOU hebben we wat'

Oriëntatiebaan

PR op middelbare scholen

Sterk in je werk loopbaancoaching

Subsidie SectorplanPlus

Toolbox gastlessen

Week van zorg en welzijn


Medewerkers

Aniek van der Meulen Bosma - Arbeidsmarktonderzoeker

Felie Verpalen - Projectleider

Jan Willem Jongebreur - Projectleider

Lydia van Baak - Directeur

Robin Haksteeg - Projectleider

Suzanne Righart van Gelder - Communicatiemedewerker


Netwerken

Actie Leer Netwerk

Ministeries van VWS, SZW en OCW

Netwerk vitaal & veerkrachtig

Netwerken per functionaris

RegioPlus

Servicepunt Zorg en Welzijn ZHZ

Sparringspartner bestuurders


Nieuwsberichten

01-07-2019 - Inspiratiebijeenkomst Sterk in je werk week

02-04-2019 - Factsheet Sterk in je werk

03-12-2018 - Aanvragen subsidie SectorplanPlus mogelijk tot 21 december 2018

04-02-2018 - Strategy Summit HR Transformatie Zorg - 13 maart 2019 (deRotterdamseZorg)

04-04-2018 - Instroomproject voor statushouders in de zorg op lokale radio

05-08-2019 - Care Innovation Center

08-10-2019 - Leer álles over het tegengaan van fysieke belasting en agressie

10-05-2019 - Sterk in je werk week

10-10-2019 - Arbeidsmarktrapportage, Facts & Figures, 2019 beschikbaar!

11-02-2019 - Radio interview over RAAT

11-04-2019 - Nieuwsflits april 2019

11-06-2019 - NAAST, maar toch op afstand? Hoe zit dat?

11-07-2019 - Ontwikkelwinkel live!

12-04-2019 - Korting voor leden op juridisch advies!

13-06-2019 - Zien, doen en beleven op Game On

13-08-2019 - Gezocht: jonge ambassadeurs van de zorg

15-07-2019 - De hoogtepunten van het afgelopen half jaar

15-10-2019 - De eerste 50 SIJWW aanmeldingen zijn een feit!

17-01-2019 - Winnend werven in de zorg? Pak jouw voorsprong!

18-03-2019 - UWV factsheet Zorg

19-06-2019 - Jaarcongres HRM in de Zorg

19-06-2019 - Nieuwe tool positieve gezondheid voor laaggeletterden

19-07-2019 - Statushouders aan de slag in de zorg

20-06-2018 - Toolbox gastlessen online!

21-03-2019 - Nieuwsflits Week van Zorg en Welzijn 2019

22-02-2019 - Nieuwe ambassadeur Week van Zorg en Welzijn 2019

25-06-2019 - Nieuwe promotiefilm Sterk in je werk

26-02-2019 - Matchevent Zorg en Welzijn - dinsdag 12 maart

27-08-2019 - Medewerkers op de eerste plaats met Stap op één

29-04-2019 - “Het waarschuwingsregister is een prachtig preventief instrument”

30-04-2019 - Game On 2019

30-08-2019 - Een nieuwe stap na 30 jaar

31-01-2019 - Filmpje HoeRA(AT) 1 jaar!


Producten

Contactpunt zorg

Facts & Figures

Gezamenlijke inkoop scholingstrajecten

Korting bij Ten Holter Noordam Advocaten

Ontwikkelwinkel

Regionaal loopbaancentrum

Sterk in je werk loopbaancoaching

Toolbox gastlessen

Tools vitale medewerkers

Vacaturesite

Waarschuwingsregister


Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

1. Verhogen van de instoom- en opleidingscapaciteit

2. Uitstroom naar buiten de sector verminderen

3. Duurzame inzetbaarheid voor HBO'ers realiseren

4. Openheid van zaken rondom uitstroom

5. Ontwikkelen van opleidingen en opleidingsmethoden die aansluiten op het werkveld

6. Afspraken met betrekking tot het loongebouw consequent hanteren

7. Geen actieve acquisitie bij collega-organisaties voor werving van medewerkers

Ondertekenaars RAAT


Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Mail ons of neem rechtstreeks contact met onze collega's op.

sitemap