Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

De tekorten in de zorg hebben direct invloed op de zorg voor en het welzijn van zorgvragers! Zaak om alles op alles te zetten om de tekorten zoveel mogelijk terug te dringen of te beperken. Een van de middelen daarvoor zijn de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). In deze plannen spreken partijen op bestuurlijk niveau ambities af die zich richten op:

1. het aantrekken van voldoende nieuwe medewerkers (instroom)
2. het behouden van huidige medewerkers in de zorgsector (behoud).

We staan voor een gezamenlijke maatschappelijke opgave. De RAAT geeft aan hoe de werkgevers in de regio die opgave met elkaar willen aanpakken.

Nederland kent inmiddels 24 regionale actieplannen; zij vormen tevens de basis van het actieprogramma 'Werken in de Zorg' van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hieronder leest u over de RAAT-afspraken in de regio Zuid-Holland Zuid.

Wilt u meer informatie over het RAAT of wilt u een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van het RAAT? Stuur dan een e-mail naar info@zorgenwelzijnzhz.nl.

Ondertekenaars RAAT

De organisaties die het RAAT van regio Zuid-Holland Zuid hebben getekend, zijn samen aan de slag met de uitwerking van de actielijnen. De WGV ZHZ heeft hierin een aanjagende en faciliterende rol.

1. Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit

Als regio zetten we ons gezamenlijk in op in 2021 10% meer instroom gerealiseerd te hebben op de BOL en BBL-zorgopleidingen, t.o.v. 2016.

2. Uitstroom naar buiten de sector verminderen

De werkgevers hebben met elkaar de ambitie afgesproken om het aantal mensen dat de zorg verlaat bij een wisseling van baan te verminderen. Van elke 100 mensen die vertrekt bij een zorgwerkgever, gingen in 2016 ruim 43 mensen buiten de sector Zorg & Welzijn werken. 

3. Duurzame inzetbaarheid voor HBO'ers realiseren

Hbo-ers zijn in de regio moeilijk te vinden en moeilijk aan organisaties te binden. Met name in de VVT-sector verlaten hbo-ers vaak de werkgever, omdat ze het werk niet uitdagend genoeg vinden. Dat vraagt om een oplossing.

 

4. Openheid van zaken rondom uitstroom

Niks zo vervelend als je dagelijks naar een werkplek moet waar je eigenlijk niet goed op je plek zit! Wanneer medewerkers open durven te zijn over hoe ze het ervaren op hun werkplek, kan in een vroegtijdig stadium met hen gekeken worden wat er nodig is om ze toch te behouden voor de sector zorg en welzijn.

5. Ontwikkelen van opleidingen en opleidingsmethoden die aansluiten op het werkveld

Opleiding is noodzakelijk om te kunnen werken in de zorg. Zorgverlenen is een vak! En daar horen goede opleidingstrajecten bij. Hoewel er al veel verschillende opleidingstrajecten zijn, willen we als regio blijven zoeken naar en inzetten op het verder verbeteren van de aansluiting tussen opleiden en arbeidsmarkt.

6. Afspraken met betrekking tot het loongebouw consequent hanteren

De zorg moet betaalbaar blijven, dat vindt iedereen. Het grootste deel van de kosten in de zorg worden geïnvesteerd in personeel. Dat is ook belangrijk, want wie goed investeert in medewerkers, weet dat er ook goed gezorgd wordt voor cliënten of patiënten. 

7. Geen actieve acquisitie bij collega-organisaties voor werving van medewerkers

Dezelfde vijver om uit te vissen, één koek om te verdelen….we zitten met elkaar in dezelfde boot. Zoals laatst mooi gesproken: ‘we kunnen niet meer zeggen: jouw kant van het bootje is lek; we zitten met elkaar in dezelfde boot.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Benieuwd naar de huidige status rondom opleiden en behoud?
Klik hieronder om de tussentijdse evaluatie te lezen. 

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn
Zuid-Holland Zuid

 

De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid verbindt, faciliteert, jaagt aan en verrast werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in de breedste zin, waarbij continuïteit en samenwerking de belangrijkste uitgangspunten zijn. 

home

actueel

agenda

nieuwsbrieven

over ons

onze leden

samenwerkingen

lid worden

contact

sitemapWerkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn