Duurzame inzetbaarheid

Positieve gezondheid

Niet uitgaan van ziekte of gebrek, maar van kansen en mogelijkheden. Dat is het uitgangspunt van het begrip positieve gezondheid. Dit concept is ontwikkeld door huisarts Machteld Huber, die dit in 2012 introduceerde in Nederland. Positieve gezondheid kent zes gezondheidsdimensies waarmee het ‘gezondheidswelzijn’ in kaart gebracht kan worden: Positieve gezondheid spinnenweb

Door deze dimensies te bespreken en toe te passen staat de mens centraal en wordt er gefocust op gezondheid in plaats van op ziekte. De WGV ZHZ juicht deze beweging vanuit twee invalshoeken van harte toe:

1. Werken vanuit positieve gezondheid bevordert het welzijn van de cliënten en kan leiden tot een verlaging van de zorgkosten. Medewerkers moeten wel geschoold worden in deze nieuwe manier van werken. De WGV ZHZ draagt hieraan bij door het organiseren van regionale scholingen rondom dit onderwerp.

2. Personeelsbeleid uitvoeren aan de hand van de uitgangspunten van positieve gezondheid draagt bij aan het duurzaam inzetbaar maken of houden van medewerkers. Middels bijeenkomsten en gesprekken wordt de regio gestimuleerd deze manier van werken in hun processen toe te passen.

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig

In samenwerking met Drechtzorg en de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ heeft de WGV ZHZ het Netwerk Vitaal en Veerkrachtig ZHZ gevormd, waar inmiddels ruim 20 organisaties bij zijn aangesloten. Elke aangesloten organisatie heeft de pledge ondertekend. Hiermee verbinden zij zich aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid…’.

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Pledge alles is gezondheid

Toolbox positieve gezondheid

Toolbox

Apps over positieve gezondheid

Apps duurzame inzetbaarheid

Online tool laaggeletterden - IPH

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Mail ons of neem rechtstreeks contact met onze collega's op.

sitemap