Netwerken

Netwerken per functionaris

De werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid neemt deel aan diverse netwerken. Hier vind je de netwerken per functionaris.

Opleidingscoördinatoren

Het Opleidersnetwerk bestaat uit regionale opleidingscoördinatoren. Het netwerk werkt samen om opleiden in de regio zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Belangrijk speerpunt hierbij is het verhogen en borgen van zorgkwaliteit. Vanuit het Opleidersnetwerk worden regelmatig gezamenlijke scholingen georganiseerd/ingekocht. Daarnaast komt het netwerk minimaal vier keer per jaar bij elkaar, om met elkaar kennis te delen over ontwikkelingen rondom alles wat met opleiden van (nieuw) zorgpersoneel te maken heeft. Dit kan heel praktische zaken betreffen als knelpunten en kansen bij begeleiding van leerlingen. Soms staat visievorming meer centraal, bijvoorbeeld ten aanzien van positioneren en professionaliseren van leren.  

P&O

De p&o-ers van de aangesloten instellingen worden 4 keer per jaar uitgenodigd voor ons P&O-ontbijt. Tijdens deze ontbijtsessies staan per keer 1 of 2 actuele onderwerpen op de agenda. Behalve het opdoen van nieuwe kennis en inspiratie zijn deze bijeenkomsten ook een mooie gelegenheid om vakgenoten van andere organisaties te spreken.

Communicatie

De communicatiemedewerkers van aangesloten instellingen komen ongeveer 2-3 keer per jaar bij elkaar. Tijdens dit communicatie overleg bespreken zij uiteenlopende communicatie issues waar ze binnen de organisatie mee te maken hebben. Ook de arbeidsmarktcommunicatie is in dit overleg een vast agendapunt. De WGV ZHZ is bij deze overleggen aanwezig om mee te denken over de arbeidsmarktcommunicatie en te horen waaraan behoefte is binnen de organisaties op dit vlak. 

ROC

ROC’s leiden een groot deel van het toekomstige zorgpersoneel op. Voor werkgevers is het daarom belangrijk dat opleidingsinstituten uit de regio aangesloten zijn bij de WGV ZHZ. De vier aangesloten ROC’s komen 2 – 3 keer per jaar bij elkaar om met elkaar zaken uit te wisselen rondom examinering, stageplekken, keuzedelen en andere onderwijsontwikkelingen. WGV ZHZ organiseert en faciliteert dit overleg. Doelen: regionale afstemming, leren van elkaar en signaleren van relevante ontwikkelingen voor werkgevers. 

Innovatieve Stagevormen (InSta)

In 2015/16 is de werkgroep InSta actief geweest met het ontwikkelen en implementeren van een aantal vernieuwende stageconcepten. In september zijn de eerste stagiairs aan de slag gegaan. Op 17 november werden de eerste resultaten gepresenteerd in de vorm van een korte film. Deze film is voor ons gemaakt door DaVinciMedia met inzet van stagiaires van Da Vinci College. De film is voor het eerst gepresenteerd op een feestelijke bijeenkomst waar drie ROC's buitengewoon lid van de Werkgeversvereniging zijn geworden. Deze pilot is tevens een van de kopgroep-initiatieven van het Zorgpact! In het bijbehorende informatieboekje vindt je een toelichting op de toegepaste concepten, met daarbij de contactgegevens van de betrokken personen. Zij delen hun ervaringen graag met anderen. Als je een exemplaar van het boekje wil ontvangen, stuur dan even een mail naar Lydia van Baak.

 

Terug

Aangesloten ROC's

    

    

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Mail ons of neem rechtstreeks contact met onze collega's op.