Duurzame inzetbaarheid

Na het front weer verder als één team!

Eenheid in je team na heftige gebeurtenissen.

Een team dat een eenheid is, is sterk, veerkrachtig en behaalt prachtige resultaten! Hoe vorm je na het meemaken van uiteenlopende ervaringen weer één team’?

In het webinar 'Na het front één team vormen', een initiatief van regionale WGV’s, spreken N.U. Bert Stam EMSD (Kolonel | Chef staf bij Directie Operaties) en Mary van Boxtel (partner bij adviesbureau Ten Have & Partners) over hun ervaringen met coaching en teambuilding. Hieronder vind je de highlights uit het webinar met praktische handreikingen. Het webinar terugkijken? Je vindt de link in de zijbalk. 

Zorgmedewerkers hebben tijdens de corona crisis een bijzondere tijd doorgemaakt. Sommigen hebben thuis heftige situaties meegemaakt met zieke familieleden of vrienden, anderen op de werkvloer met cliënten of patiënten. De uitdagingen waren uiteenlopend: langere werktijden, werken  met extra beschermingsmiddelen, nieuwe protocollen rondom hygiënemaatregelen, familie te woord staan die bij hun naasten wilden zijn of de zorgmedewerker was de laatste persoon die de cliënt of patiënt zag voordat hij of zij overleed.

Hoe zorg je dat medewerkers, die in de afgelopen periode uiteenlopende ervaringen hebben opgedaan, weer samen als één team verder kunnen? Hoe voorkom je dat de medewerkers die met covid-patiënten hebben gewerkt zich af gaan zetten tegen de collega’s die niet met covid-patiënten hebben gewerkt?

Dit vraagt allereerst aandacht en tijdsinvestering van de (team)manager. Hieronder volgen een paar tips. De kern van de boodschap die Bert Stam en Mary van Boxtel uitdragen zal niet verrassen: blijf op de goede manier met elkaar in gesprek! Dát is de sleutel. Doe dit vol empathie, met oprechte interesse, vraag door en laat merken dat je de ander waardeert. Aanvullend op die kernboodschap vind je hieronder een aantal praktische handreikingen om op een goede manier met de verschillende ervaringen om te gaan:

  • Neem tijd voor een uitgebreide ‘debriefing’, waarin ruimte is om stoom af te blazen. Geef ruimte om ‘uit de kreukelzone’ te komen. Dit kan eenmalig, maar waarschijnlijk is er in het begin behoefte om vaker te spuien over de gebeurtenissen.

  • Stimuleer bewust dat mensen gaan praten. Zorgmedewerkers hebben een unieke ervaring opgedaan; ruimte en aandacht hiervoor zijn belangrijk. Wacht als manager niet passief af tot medewerkers zelf gaan praten, maar benader ze proactief om hun ervaringen te delen.

  • Waardeer de opgedane ervaringen. Juist bij toekomstige werkzaamheden of bij een eventuele tweede golf. Dat zit niet alleen in geld. De aangekondigde bonus is leuk, maar het is veel belangrijker voor medewerkers dat ze gezien en gehoord worden. Ruimte voor het inzetten van hun ervaringen en opgedane kennis is een belangrijke vorm van waardering.

  • Laat als leidinggevende zien dat je er bent en dat je open staat voor de ander. Stimuleer dat men verhalen In de verhalen kun je een rode draden ontdekken. Rode draden verbinden mensen met elkaar. Eén van de rode draden zal zijn dat men er behoefte aan heeft gezien te worden en erkenning te krijgen.

  • Samen doelen stellen voor de toekomst is belangrijk. Doe dit als één team. Bijvoorbeeld: wat leren we met elkaar van de afgelopen tijd?

  • Wees alert op negatieve stereotyperingen (loser/ antiheld). Dat schept polarisatie in plaats van cohesie. Zorg dat het team ook onderling met elkaar blijft praten. Dit draagt bij aan wederzijds begrip. Negeren van signalen is een valkuil. Het lijkt gemakkelijk, maar uiteindelijk pluk je er als leidinggevende, maar ook als team, de zure vruchten van.

  • Werkt je organisatie met zelfsturende teams? Vraag dan als locatieleider of als HR-manager: wat hebben jullie nodig om als één team verder te kunnen? Ook zij hebben het nodig dat ze gezien en gehoord worden!

Weet je even niet wat je als teamleider of (HR)manager moet doen? Dobbel dan nog eens met onze waarderingsdobbelsteen! Bovenstaande tips liggen daar dicht bij in de buurt!

In de zijbalk vind je niet alleen een link naar het webinar. Je vindt hier ook links om de PowerPoint presentatie en twee begeleidende artikelen te downloaden. 

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Webinar terugkijken:

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn
Zuid-Holland Zuid

 

De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid verbindt, faciliteert, jaagt aan en verrast werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in de breedste zin, waarbij continuïteit en samenwerking de belangrijkste uitgangspunten zijn. 

home

actueel

nieuwsbrieven

over ons

onze leden

samenwerkingen

lid worden

contact

sitemapWerkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter