Instroom en onderwijs

Lespakket 'Aan JOU hebben we wat'

Met zorg en welzijn kun je alle kanten uit. Of je nou sociaal, technisch, sportief of creatief bent, in deze sector vind je bij elke interesse een passende baan. Om jongeren te informeren, inspireren en interesseren voor zorg en welzijn is het landelijk lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ ontwikkeld.

Alle leerlingen hebben zonder uitzondering iets moois in zich. Lef, humor, nieuwsgierigheid…
Het gratis lesmateriaal ‘Aan JOU hebben we wat’ zorgt ervoor dat jongeren een beter beeld krijgen van de sector zorg en welzijn, laat hen kennis maken met de dynamiek in deze sector en laat vooral zien hoe zij de toekomst kunnen veranderen. Dit wordt gedaan door korte interactieve filmpjes over het leven van verschillende soorten patiënten. Zo horen ze bijvoorbeeld het verhaal van Nora die anorexia heeft, het verhaal van Mick over zijn gokverslaving of het verhaal van de verstandelijk beperkte Ingrid.

Er zijn drie versies van het lespakket beschikbaar: primair onderwijs, vmbo en havo/vwo. Via de website aanjouhebbenwewewat.nl zijn de lespakketten gratis te bestellen voor alle scholen in het primair en voorgezet onderwijs. De lespakketten voor het voortgezet onderwijs zijn met name ontwikkeld ten behoeve van de profielkeuze. Daarnaast zijn er voor deze lespakketten nog twee digitale verdiepende modules beschikbaar: ‘Zorg 2.0’ (dit gaat in op zorg en techniek) en ‘Gehandicaptenzorg’. De lespakketten zijn mede op initiatief van de WGV ZHZ ontwikkeld en de WGV ZHZ stimuleert en helpt scholen om deze in te zetten.

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Trailer 'aan jou hebben we wat'

'Denise - 'aan jou hebben we wat'

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Mail ons of neem rechtstreeks contact met onze collega's op.

sitemap