Instroom en onderwijs

Instroom vanuit de sociale dienst

De WGV ZHZ zet zich in om regionaal zoveel mogelijk mensen aan een baan in de zorg te helpen. In 2018 heeft hiervoor een mooie samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) plaatsgevonden. De WGV ZHZ en SDD bedachten een werkwijze om mensen vanuit de sociale dienst een kans te geven om een diploma voor helpende in de zorg te behalen. Dit leidde tot een succesvol traject, waarbij na 3 maanden vooropleiding 100% is doorgestroomd naar de beoogde BBL-opleidingsplek! Een mooi resultaat, zowel voor de kandidaten, voor de SDD en voor de werkgevers van de WGV ZHZ die hierin geïnvesteerd hebben!

Samenwerking Sociale Dienst Drechtsteden en Parkhuis heeft tot banen voor mensen in de bijstand geleid. Zie de resultaten in de zijbalk!

'Blij dat we zijn ingestapt'
In september 2018 is het Parkhuis in Dordrecht gestart met een intensief introductieprogramma van drie maanden voor zeven kandidaten met een bijstandsuitkering. Dit naar aanleiding van een initiatief van de Sociale Dienst Drechtsteden en de WGV ZHZ om gemotiveerde werkzoekenden met een steuntje in de rug te laten instromen in de zorg. Met financiële ondersteuning vanuit Baanbrekend Drechtsteden biedt het Parkhuis deze kandidaten een leerwerkplek aan. “Toen de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid vorig jaar diverse zorginstellingen benaderde met de vraag of ze uitkeringsgerechtigden een betaald leer-/werktraject wilden aanbieden, was het Parkhuis direct geïnteresseerd. We helpen hiermee mensen uit de bijstand terwijl we tegelijkertijd potentiële collega’s opleiden en in dienst kunnen nemen. En dit alles met aantrekkelijke financiering van de opleiding en loonkostensubsidie. Als we zien hoe goed de kandidaten het tot nu toe doen en hoe prima het werken in de zorg ze bevalt, zijn we heel blij dat we in het traject zijn gestapt”, vertelt Esther van der Hoeven, P&O adviseur bij het Parkhuis.  

Nieuw toekomstperspectief

Niet alleen het Parkhuis is tevreden over de samenwerking. Ook de kandidaten zijn blij dat ze de kans hebben gegrepen om in de zorg te gaan werken en zo uit de bijstand te komen. Aideline: “Toen ik in de uitkering zat, heb ik diverse keren gesolliciteerd naar de functie ‘helpende’, maar werd steeds teleurgesteld door instellingen waar ze een dergelijk leer-/werktraject aanboden. Ik was dan ook erg blij dat ik van de Sociale Dienst Drechtsteden aan dit traject mocht beginnen. Er is voor mij hiermee weer licht aan het einde van de tunnel gekomen en ik zie mijn toekomst en dat van mijn gezin weer positief in.” Ook Edmary is heel dankbaar: “Ik ben onbeschrijfelijk blij dat ik deze kans heb gekregen van Sociale Dienst Drechtsteden en van het Parkhuis. Ik heb jaren geleden mijn diploma ‘helpende’ gehaald. Toen ik van dit traject hoorde heb ik me aangemeld om mijn kennis op te frissen en om aan een baan in de zorg te komen. Het mooiste voor mij was dat het Parkhuis mij aanbood om de opleiding ‘Verzorgende IG-MZ’ te volgen. Sociale Dienst Drechtsteden en het Parkhuis hebben mij goed begeleid en ik heb al drie maanden met liefde en plezier gewerkt.”

Intensieve coaching

Alle zeven kandidaten hebben inmiddels het uitgebreide introductietraject doorlopen en hebben allemaal van het Parkhuis een leer-/arbeidsovereenkomst voor 28 uur aangeboden gekregen hetgeen inhoudt 3 dagen werken en 1 dag naar school. Het komende jaar gaan zes kandidaten de BBL-opleiding ‘zorg en welzijn’ MBO niveau 2 volgen. Eén kandidaat was al in het bezit van een diploma ‘helpende’ en gaat nu de opleiding ‘verzorgende IG’ MBO niveau 3 doen. De kandidaten worden, naast de praktijkbegeleiding die het Parkhuis biedt, ook intensief begeleid door een coach die evenals de opleiding geheel betaald wordt door de SDD. De opleiding wordt verzorgd door het Albeda College. 

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Klik op de afbeelding om te vergroten

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Mail ons of neem rechtstreeks contact met onze collega's op.

sitemap