Instoom en onderwijs

Corona crisis: contactpunt zorg

Door de huidige corona crisis wordt er een groot beroep gedaan op alle medewerkers in de zorg. Op dit moment krijgen wij veel vragen van mensen die willen helpen in de zorg. Fantastisch om te merken dat zoveel mensen graag een bijdrage leveren in deze situatie! 

Medewerkers

Voor iedereen die wil helpen in de zorg hebben wij op onze werktsite de pagina regionaal contactpunt zorg en corona ontwikkeld. Hier vind je alle informatie over de mogelijkheden en het aanmelden. 

Werkgevers

Heeft jouw organisatie extra handen nodig? Wij inventariseren voor de regio Zuid-Holland Zuid welke vraag naar tijdelijke capaciteit er is. Gebruik voor aanmelding hiervoor het landelijke formulier. Heb je op dit moment geen concrete vraag voor ondersteuning, maar wel andere vragen rondom personeel en corona? Neem dan contact met ons op. Beide mogelijkheden zijn toegankelijk voor alle organisaties in zorg en welzijn, ongeacht of zij op dit moment wel of geen lid zijn van de werkgeversvereniging.

Juridische vragen

Voor juridische adviezen hoe te handelen met personeel en verlof etc. heeft onze partner Ten Holter Noordam advocaten een Q&A opgesteld.

Ten aanzien van de eerste vraag: 'mogen werkgevers werknemers verplichten om thuis te blijven?' geldt voor de zorgsector een iets afwijkende lijn. Zorgmedewerkers zijn opgeroepen alleen thuis te blijven als ze een combinatie van klachten hebben, te weten hoesten/ niezen EN koorts. 

Persbericht

Corona crisis: vraag & aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

Regionaal contactpunt zorg Zuid-Holland Zuid slaat handen ineen met ActiZ, BOZ organisaties, NVZ, NU'91, Regio Plus, ROAZ, V&VN en het ministerie van VWS

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht.

Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De afgelopen dagen kwamen er her en der zo’n 7.000 aanmeldingen binnen van ex-zorgmedewerkers die graag zouden willen helpen nu er overuren worden gemaakt in de zorg. Via de centrale database die geopend is wordt vraag en aanbod zo goed als mogelijk gematcht. Een team in de regio zorgt ervoor dat mensen terecht komen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen. Hierbij wordt uiteraard gelet op opleidingsniveau, ervaring maar ook op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen. 

In de regio Zuid-Holland Zuid is het regionaal contactpunt zorg van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid het punt waar vraag en aanbod samenkomen. Mensen uit de regio die zich aanmelden via www.extrahandenvoordezorg.nl zullen door het regionale contactpunt worden benaderd. Ook werkgevers die extra handen nodig hebben kunnen via de landelijke website aanmelden. Daarna zal de regionale werkgeversverenging, hier in de regio Werkgeversvereniging Zuid-Holland Zuid, contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Op 17 maart maakte het ministerie van VWS al bekend dat verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie - minder dan twee jaar - verlopen is, toch gewoon aan de slag mogen. Ook wordt de verplichting tot herregistratie tot nader order opgeschort.

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op 1 november 2018 lanceerde het ministerie van VWS de publiekscampagne IK ZORG. Doel van de campagne is om mensen te interesseren voor werken in de sector Zorg en Welzijn. De WGV ZHZ faciliteert het contactpunt zorg in deze regio.

Geïnteresseerden voor werken in de zorg kunnen contact opnemen met het contactpunt Zorg en Welzijn ZHZ via de mail of bel met 088-0182888. Ook kunnen mensen met onze coaches chatten via Facebook

 

 

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn
Zuid-Holland Zuid

 

De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid verbindt, faciliteert, jaagt aan en verrast werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in de breedste zin, waarbij continuïteit en samenwerking de belangrijkste uitgangspunten zijn. 

home

actueel

agenda

nieuwsbrieven

over ons

onze leden

samenwerkingen

lid worden

contact

sitemapWerkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn