Alle projecten

Een overzicht van al onze projecten.

Actie Leer Netwerk

Het Actie Leer Netwerk faciliteert en ondersteunt zorg- en welzijnspartijen (onderwijs en werkgevers en gemeenten) die zich bezig houden met vernieuwende initiatieven om de personeelstekorten in zorg en welzijn aan te pakken.

Sterk in je werk week

Samen behoud stimuleren. In de RAAT hebben we als regio afgesproken om ons in te zetten om zoveel mogelijk professionals te behouden voor de zorgsector. Door te investeren in een aantrekkelijke werkomgeving en aantrekkelijk werkklimaat kan de uitstroom worden beperkt.

 

Waarschuwingsregister

Een veilige zorgrelatie is essentieel bij het verlenen van goede zorg. Helaas komt het een enkele keer voor dat zorgmedewerkers grensoverschrijdend gedrag richting cliënten vertonen. 

Vacaturesite

Op onze vacature website vind je een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook kun je alle informatie vinden over werken en leren in de zorg in het gedeelte jij en de zorg

Gezamenlijke inkoop scholingstrajecten

Het komt regelmatig voor dat medewerkers van zorginstellingen baat hebben bij een (extra) opleiding of bijscholing. Veel regionale zorgorganisaties hebben te weinig eigen medewerkers voor een dergelijke (bij)scholing om een incompany-traject te kunnen starten. Samenwerking biedt uitkomst!

Servicepunt Zorg en Welzijn ZHZ

De regio ZHZ kent een servicepunt Zorg en Welzijn. Hierin zijn een aantal partijen vertegenwoordigd, die nauw betrokken zijn bij de arbeidsmarkt zorg en welzijn.

Netwerken per functionaris

De WGV ZHZ organiseert en faciliteert diverse netwerken voor haar leden. Hier vind je de netwerken per functionaris.

Netwerk vitaal & veerkrachtig

De WGV ZHZ is met Drechtzorg en de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ aanjager van het netwerk Vitaal en Veerkrachtig ZHZ. Bij het netwerk zijn meer dan 25 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten uit de regio.

Sparringspartner bestuurders

De leden en het bureau van de WGV ZHZ hebben samen veel kennis over (de ontwikkelingen op) de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn. Werkgevers ervaren dagelijks in hun eigen organisatie de gevolgen van deze ontwikkelingen.

RegioPlus

Nederland kent 14 regionale werkgeversorganisaties in de zorg- en welzijnssector. Daarmee is een landelijk dekkend netwerk gevormd. De 14 regio-organisaties zijn verenigd in de stichting RegioPlus. RegioPlus voert regelmatig overleg met het ministerie van VWS over ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.

Ministeries van VWS, SZW en OCW

De WGV ZHZ vervult een spilfunctie als het gaat om vertalen van landelijk beleid naar de regio’s, maar ook in het vertalen en verder brengen van regionale signalen naar landelijke partijen. Zo heeft de WGV ZHZ een korte lijn met VWS en kan ze op accurate wijze knelpunten uit de regio aankaarten bij VWS.

Arbeidsmarkt in beeld

Op het dashboard van Arbeidsmarkt in Beeld vindt u actuele arbeidsmarktinformatie over de regio Zuid-Holland Zuid. Naast cijfermatige informatie vind u er ook regelmatige nieuwe artikelen over de arbeidsmarkt. Deze combinatie van cijfers en duiding kan organisaties ondersteunen bij de eigen Strategische Personeelsplanning.

Facts & Figures

Een keer per jaar brengt de WGV ZHZ een rapportage over de regionale arbeidsmarkt uit. In deze facts en figures treft u informatie over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in ZHZ. 

Strategische personeelsplanning

Als werkgeversvereniging zien we het belang van Strategische Personeelsplanning (SPP). Zowel voor de individuele organisaties als voor de regio is het belangrijk om vooruit te kijken en te anticiperen op de toekomstige arbeidsmarkt. De WGV ZHZ draagt op verschillende manieren bij aan SPP in de regio.

Uitstroomonderzoek

In samenwerking met 12 andere regionale werkgeversverenigingen en onderzoeksbureau Presearch heeft de WGV ZHZ een nieuw, doorlopend uitstroomonderzoek ontwikkeld. In tijden van arbeidsmarkttekorten is het extra belangrijk om goede medewerkers te behouden.

Beleid rondom duurzame inzetbaarheid

Ben je een HR-adviseur of beleidsmedewerker? Wil je aan de slag met duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie? Neem dan eens een kijkje op www.blijfinzetbaar.nl! De site bevat hulpmiddelen en tips voor het maken en implementeren van beleid rondom duurzame inzetbaarheid. 

Apps rondom duurzame inzetbaarheid

Apps kunnen ons helpen om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Uit de veelheid van beschikbare apps heeft de WGV ZHZ een beknopt overzicht gemaakt, onderverdeeld naar de zes dimensies van ‘positieve gezondheid’.

Gezond & Zeker

Gezond & Zeker biedt professionals op de werkvloer tools & tips voor op de werkvloer. Daarbij zijn de onderwerpen zo breed als het onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’. Van tips voor het verminderen van fysieke belasting tot aan tools voor een training aan mantelzorgers. 

 

Positieve gezondheid

Niet uitgaan van ziekte of gebrek, maar van kansen en mogelijkheden. Dat is het uitgangspunt van het begrip positieve gezondheid. Dit concept is ontwikkeld door huisarts Machteld Huber, die dit in 2012 introduceerde in Nederland.

Regionaal loopbaancentrum

Het regioanaal loopbaancentrum is een uitbreiding van het aanbod van de WGV ZHZ. Het is een centraal punt in de regio op het gebied van loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

 

Instroom statushouders

Een mooi staaltje samenwerking in de regio! Op dinsdag 13 maart 2018 hebben 12 partnersen samenwerkingsconvenant ondertekend. Doel van dit convenant is om minimaal 24 statushouders uit de Drechtsteden te laten starten met een BBL opleiding mbo-niveau 2 of 3 in de ouderen- of gehandicaptenzorg.

Instroom vanuit de sociale dienst

De WGV ZHZ zet zich in om regionaal zoveel mogelijk mensen aan een baan in de zorg te helpen. In 2018 heeft hiervoor een mooie samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) plaatsgevonden. De WGV ZHZ en SDD bedachten een werkwijze om mensen vanuit de sociale dienst een kans te geven om een diploma voor helpende in de zorg te behalen.

Subsidie SectorplanPlus

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via de subsidie SectorplanPlus.

PR op middelbare scholen

De sector zorg en welzijn kampt al jaren met tekorten en dit lijkt de komende jaren niet te veranderen. Daarom is het belangrijk om het werken in deze sector te promoten bij jongeren. 

Lespakket 'Aan JOU hebben we wat'

Met zorg en welzijn kun je alle kanten uit. Of je nou sociaal, technisch, sportief of creatief bent, in deze sector vind je bij elke interesse een passende baan. Om jongeren te informeren, inspireren en interesseren voor zorg en welzijn is het landelijk lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ ontwikkeld.

IK ZORG campagne

Op 1 november 2018 is de overheid de publiekscampagne IK ZORG gestart. De campagne is een samenwerking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en branche-, beroeps-, werknemers- en werkgeversorganisaties in de sector Zorg & Welzijn. 

Contactpunt zorg

Waar kunnen geïnteresseerden terecht als ze vragen hebben over de sector, benodigde diploma’s, beschikbare leerwerkplekken of vacatures? Dan kunnen ze contact opnemen met het contactpunt Zorg en Welzijn.

Oriëntatiebaan

Een middel om mensen kennis te laten maken met de VVT-sector zijn de oriëntetatiebanen. Dit is een speciale regeling in de cao VVT 2018-2019. De VVT-organisaties in de regio maken gebruik van dit instrument om mensen kennis te laten maken met de sector.

Week van zorg en welzijn

Tijdens de Week van Zorg en Welzijn openen meer dan duizend zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Neem een kijkje bij het verzorgingshuis om de hoek of in een operatiekamer in een groot ziekenhuis in de buurt. 

De gehandicaptenzorg in de regio op de kaart!

De gehandicaptenzorgorganisaties (GHZ-organisaties) in de regio hebben hun krachten gebundeld. Graag laten ze met elkaar zien hoe mooi het is om in de gehandicaptenzorg te werken. 

Sterk in je werk loopbaancoaching

Sterk in je werk is er voor iedereen die de stap naar zorg en welzijn (weer) wil maken, maar niet weet hoe ze dit moeten aanpakken. Maar ook voor iedereen die in zorg en welzijn werkt en nadenkt over een volgende stap in zijn of haar loopbaan.

1. Verhogen van de instoom- en opleidingscapaciteit

Als regio zetten we ons gezamenlijk in op in 2021 10% meer instroom gerealiseerd te hebben op de BOL en BBL-zorgopleidingen, t.o.v. 2016.

2. Uitstroom naar buiten de sector verminderen

De werkgevers hebben met elkaar de ambitie afgesproken om het aantal mensen dat de zorg verlaat bij een wisseling van baan te verminderen. Van elke 100 mensen die vertrekt bij een zorgwerkgever, gingen in 2016 ruim 43 mensen buiten de sector Zorg & Welzijn werken. 

3. Duurzame inzetbaarheid voor HBO'ers realiseren

Hbo-ers zijn in de regio moeilijk te vinden en moeilijk aan organisaties te binden. Met name in de VVT-sector verlaten hbo-ers vaak de werkgever, omdat ze het werk niet uitdagend genoeg vinden. Dat vraagt om een oplossing.

 

4. Openheid van zaken rondom uitstroom

Niks zo vervelend als je dagelijks naar een werkplek moet waar je eigenlijk niet goed op je plek zit! Wanneer medewerkers open durven te zijn over hoe ze het ervaren op hun werkplek, kan in een vroegtijdig stadium met hen gekeken worden wat er nodig is om ze toch te behouden voor de sector zorg en welzijn.

5. Ontwikkelen van opleidingen en opleidingsmethoden die aansluiten op het werkveld

Opleiding is noodzakelijk om te kunnen werken in de zorg. Zorgverlenen is een vak! En daar horen goede opleidingstrajecten bij. Hoewel er al veel verschillende opleidingstrajecten zijn, willen we als regio blijven zoeken naar en inzetten op het verder verbeteren van de aansluiting tussen opleiden en arbeidsmarkt.

6. Afspraken met betrekking tot het loongebouw consequent hanteren

De zorg moet betaalbaar blijven, dat vindt iedereen. Het grootste deel van de kosten in de zorg worden geïnvesteerd in personeel. Dat is ook belangrijk, want wie goed investeert in medewerkers, weet dat er ook goed gezorgd wordt voor cliënten of patiënten. 

7. Geen actieve acquisitie bij collega-organisaties voor werving van medewerkers

Dezelfde vijver om uit te vissen, één koek om te verdelen….we zitten met elkaar in dezelfde boot. Zoals laatst mooi gesproken: ‘we kunnen niet meer zeggen: jouw kant van het bootje is lek; we zitten met elkaar in dezelfde boot.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Nieuws

15-10-2019 - De eerste 50 SIJWW aanmeldingen zijn een feit!

10-10-2019 - Arbeidsmarktrapportage, Facts & Figures, 2019 beschikbaar!

08-10-2019 - Leer álles over het tegengaan van fysieke belasting en agressie

Meer nieuws...

Agenda

06-11-2019
Bestuurlijk overleg Zorg en Onderwijs regio ZHZ

07-11-2019
Netwerkevent Vitaal en Veerkrachtig

12-11-2019
Bestuursoverleg

Meer agenda...

Overzicht van onze laatste 5 nieuwsbrieven:

Nieuwsflits-juli-2019

Nieuwsflits-mei-2019

Nieuwsflits-april-2019

Nieuwsflits-maart-2019-Week-van-Zorg-en-Welzijn-special

Nieuwsflits-februari-2019

Meer nieuwsbrieven...

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Mail ons of neem rechtstreeks contact met onze collega's op.

sitemap