Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

2. Uitstroom naar buiten de sector verminderen

De werkgevers hebben met elkaar de ambitie afgesproken om het aantal mensen dat de zorg verlaat bij een wisseling van baan te verminderen. Van elke 100 mensen die vertrekt bij een zorgwerkgever, gingen in 2016 ruim 43 mensen buiten de sector Zorg & Welzijn werken. Teveel, was de conclusie! In 2019 moet dit aantal gereduceerd zijn naar maximaal 35.

En dan gaat de ambitie door en moet dat aantal nog verder omlaag! Inzet op behoud is de snelste slag om de tekorten op dit moment te lijf te gaan, aangezien deze mensen al opgeleid en ervaren zijn. Onderzoek wijst uit dat juist mensen die nog niet zo lang in de sector werken (maximaal 2 jaar) het vaakst de sector verlaten. Wanneer iemand meer dan 8 jaar in de sector werkt daalt het uitstroompercentage aanzienlijk. Investeren in het goed ‘on-boarden’ van nieuwe medewerkers betaalt zich dus op een later moment zeker terug! Werkgevers in de regio zetten zich in om hun proces van on-boarding te verbeteren, om uitkomsten van de MTO’s beter te gebruiken en om meer ruimte voor groei en ontwikkeling te geven.

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

RAAT ZHZ

Factsheet uitstroomgesprekken

Uitstroomonderzoek zorgmedewerkers 2017

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Mail ons of neem rechtstreeks contact met onze collega's op.

sitemap