Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

2. Uitstroom naar buiten de sector verminderen

De werkgevers hebben met elkaar de ambitie afgesproken om het aantal mensen dat de zorg verlaat bij een wisseling van baan te verminderen. Van elke 100 mensen die vertrekt bij een zorgwerkgever, gingen in 2016 ruim 43 mensen buiten de sector Zorg & Welzijn werken. Teveel, was de conclusie! In 2019 moet dit aantal gereduceerd zijn naar maximaal 35.

Gesprekken HR-adviseurs
Naar aanleiding van de RAAT-afspraken heeft de WGV ZHZ in 2018 gesprekken gevoerd met HR-adviseurs van onze leden over hoe de uitstroom binnen hun organisaties kan worden teruggedrongen en waar de uitdagingen liggen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn verwerkt in de factsheet 'RAAT-gesprekken over uitstroom'.

Onboarding
En dan gaat de ambitie door en moet dat aantal nog verder omlaag! Inzet op behoud is de snelste slag om de tekorten op dit moment te lijf te gaan, aangezien deze mensen al opgeleid en ervaren zijn. Onderzoek wijst uit dat juist mensen die nog niet zo lang in de sector werken (maximaal 2 jaar) het vaakst de sector verlaten. Wanneer iemand meer dan 8 jaar in de sector werkt, daalt het uitstroompercentage aanzienlijk. Investeren in het goed ‘onboarden’ van nieuwe medewerkers betaalt zich op een later moment zeker terug! Deze conclusie kwam ook naar voren in de gesprekken met de HR-adviseurs van onze leden. Werkgevers in de regio zetten zich in om hun proces van onboarding te verbeteren, om uitkomsten van de MTO’s beter te gebruiken en om meer ruimte voor groei en ontwikkeling te geven.

Om het proces van onboarding te verbeteren, organiseerde WGV ZHZ in het najaar van 2019 de vierdelige masterclass ‘Onboarding’ voor haar leden. De masterclass werd verzorgd door Yes!WeConnect. Wil je ook tips over 'onboarding' (zonder masterclass)? Bekijk dan de 10 praktische tips van Yes! WeConnect'.

Uitstroomonderzoek 
In samenwerking met 12 andere regionale werkgeversverenigingen en onderzoeksbureau Presearch doet WGV ZHZ mee aan een nieuw, doorlopend uitstroomonderzoek. Meer informatie over dit interessante onderwerp en de uitkomsten van de uitstroomzoeken zijn te vinden op onze themapagina 'uitstroomonderzoek' .

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

RAAT ZHZ

Factsheet 2018 uitstroomgesprekken

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn
Zuid-Holland Zuid

 

De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid verbindt, faciliteert, jaagt aan en verrast werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in de breedste zin, waarbij continuïteit en samenwerking de belangrijkste uitgangspunten zijn. 

home

actueel

agenda

nieuwsbrieven

over ons

onze leden

samenwerkingen

lid worden

contact

sitemapWerkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter