Actueel

29-04-2019 - “Het waarschuwingsregister is een prachtig preventief instrument”

Ouderenzorgorganisatie Zorgwaard is nog niet zo lang aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. “Vaak moet er een aanleiding zijn om dit soort stappen te nemen”, zegt Nico de Pijper. “Ook ons is iets overkomen. Maar als we allemaal gaan zitten wachten tot er wat gebeurt, kiezen we de verkeerde insteek. Het waarschuwingsregister is juist een prachtig preventief instrument. We moeten het vóór zijn.” 

Veilige zorgrelatie


Het belangrijkste uitgangspunt van het waarschuwingsregister is de veilige zorgrelatie. “Wij hebben te maken met mensen die afhankelijk van anderen zijn”, legt Nico uit. “Ze zijn aan onze zorg toevertrouwd. Deze mensen moeten er 100% op kunnen vertrouwen dat we er alles aan doen om hun veiligheid te borgen. Dat is een basisvoorwaarde.” Tegelijkertijd benadrukt hij dat diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag toch voorkomen. “Natuurlijk zetten de meeste zorg- en welzijnsmedewerkers zich met hart en ziel in voor hun cliënten. Maar helaas gebeurt ook in onze sector toch best een aantal dingen die we liever willen voorkomen. Medewerkers zijn nu eenmaal een afspiegeling van de samenleving. Juist daarom is het zo goed dat er een instrument is waarmee je kunt checken of iemand niets verkeerds heeft gedaan.”

Kundig, bekwaam en betrouwbaar


Zeker in deze tijden van personeelsschaarste is het belangrijk alert te blijven, aldus Nico. “Ook al is er gebrek aan personeel, medewerkers moeten kundig, bekwaam en betrouwbaar zijn. Dan is het goed om als organisatie alles te controleren. En om dus naast een actuele Verklaring omtrent gedrag (VOG) ook het waarschuwingsregister te gebruiken.” Waarbij het natuurlijk zeker niet zo moet zijn dat iemand die ooit iets heeft gedaan voor altijd gebrandmerkt moet blijven. “Ik geloof niet in ‘eens een dief, altijd een dief’. We hebben het hier over een waarschuwingsregister, het is geen veroordeling. Het is aan een organisatie zelf om te beslissen wat ze met de waarschuwing wil doen. Natuurlijk is dat ook afhankelijk van de aard van het vergrijp. Maar stel dat ik besluit om iemand met een melding in het waarschuwingsregister toch voor een sollicitatiegesprek uit te nodigen. Dan is die melding wel het eerste waar ik een vraag over stel.”

Meedoen


Nico merkt dat het waarschuwingsregister werkt. Maar nog niet zo goed als zou kunnen. “Er is nu een beperkt aantal organisaties aangesloten. Natuurlijk heeft het waarschuwingsregister ook dan al effect. Maar het werkt pas echt goed als alle zorgorganisaties meedoen. Iedereen wil toch weten of een potentiële medewerker wel of niet binnen de waarden van onze sector past?” Het waarschuwingsregister helpt voorkomen dat iemand met slechte bedoelingen via een omweg weer bij een andere organisatie binnenkomt. “Daarom moeten alle zorgorganisaties meedoen. En daarmee bedoel ik écht meedoen en het register actueel houden. Dus niet alleen gebruiken om te checken of nieuwe medewerkers betrouwbaar zijn, maar zelf ook melden als een medewerker over de schreef is gegaan. Dan hebben we iets in handen dat preventief kan werken.” En daarbij mogen de kosten geen rol spelen. “Die kosten zijn zo hoog niet. Terwijl de ellende die medewerkers met slechte bedoelingen veroorzaken niet in geld is uit te drukken. Het is onze taak de mensen die we verzorgen ook te beschermen. Daar moeten we scherp op blijven.”

Bron: waarschuwingsregister

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Meer weten?

Over het waarchuwingsregister of aanmelden? Neem contact op met Aniek van der Meulen Bosma.

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Mail ons of neem rechtstreeks contact met onze collega's op.

sitemap