Actueel

26-11-2019 - Eerste publicatie facstheet landelijk en regionaal uitstroomonderzoek

4 op de 5 wil in toekomst weer in de sector (blijven) werken

In tijden van arbeidsmarkttekorten in de zorg is het extra belangrijk om goede medewerkers te behouden. Daarbij is het goed om te weten wat de redenen zijn waarom mensen nu weg gaan bij een organisatie en wat ze vonden van het werken bij de organisatie.

Om een beter beeld te krijgen van deze vertrekredenen heeft de werkgeversvereniging zorg en welzijn Zuid-Holland Zuid, in samenwerking met 12 andere regionale werkgeversverenigingen en onderzoeksbureau Presearch, een nieuw, doorlopend uitstroomonderzoek ontwikkeld. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend.

Uit het landelijke onderzoek blijkt dat de werknemers die hun werkgever in Zorg en Welzijn verlaten, ruim tachtig procent in de toekomst weer in de sector (blijven) werken. Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven zij aan een nieuwe stap te willen zetten, hetzij in een nieuwe functie of binnen hun huidige werkzaamheden. Bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers blijft binnen de sector werken.

Ruim één op de vier uitstromende werknemers was korter dan een 1 jaar in dienst bij zijn of haar werkgever. Gevraagd naar datgene wat werkgevers hadden kunnen doen om het vertrek te voorkomen, wijzen uitstromende werknemers met name op een betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden. Zo’n 40 % geeft aan dat de uitstroom slechts in beperkte mate door de werkgever voorkomen had kunnen worden

In de regio Zuid-Holland zijn de resultaten vergelijkbaar met de landelijke uitkomst van het onderzoek. Zo is de top 3 van vertrekredenen:

  • Loopbaanmogelijkheden
  • Manier van werken en aansturing
  • Uitdaging in de werkzaamheden

Dit uitstroomonderzoek is een mooi instrument voor de werkgevers in de regio. Ze krijgen inzicht in vertrekredenen van hun medewerkers en kunnen hierop inspelen. Door landelijk alle data met elkaar te verbinden is het voor regionale werkgevers mogelijk te kijken hoe zij het doen ten opzichte van vergelijkbare organisaties elders is het land. Hierdoor kunnen werkgevers nog gerichter inzetten op het behouden van het personeel, waardoor de tekorten in de zorg verkleind kunnen worden.

Bekijk hier het gehele factsheet!

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Mail ons of neem rechtstreeks contact met onze collega's op.

sitemap