Actueel

08-11-2019 - Aanvraagperiode tijdvak 4 SectorplanPlus komt er aan!

Tussen 2 en 20 december 2019 is het mogelijk om de subsidie SectorplanPlus aan te vragen. Het gaat om tijdvak 4 wat opleidingen subsidieert die starten in 2020 én 2021.

Het ministerie van VWS heeft op voorhand besloten een fors bedrag van landelijk € 130 miljoen (in eerste instantie was dit €80 miljoen) te reserveren voor tijdvak 4.

Het programma van eisen voor tijdvak 4 komt in de loop van november beschikbaar. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen die aandacht vragen:

Looptijd tijdvak 4 tot en met 2021!

Met tijdvak 4 is het laatste tijdvak van SectorplanPlus aangebroken. Tijdvak 4 kent een subsidiabele periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Na deze datum kan geen subsidie worden verkregen, ongeacht of een opleidingsactiviteit is afgerond of nog lopende is.

Wanneer moeten de opleidingsactiviteiten van tijdvak 4 starten:

  • Tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 (let op: dit is een langere periode dan eerder!);
  • Opleidingen A en B dienen minimaal 6 maanden te bedragen en kunnen dus niet later starten dan 30 juni 2021. Voor een deelname van 6 maanden kan voor A en B maximaal €1.250 subsidie worden verkregen.
  • 31 december 2021 is de laatste datum waarover subsidie wordt berekend.

Nieuw! Doelgroep: behoud van medewerkers

SectorplanPlus subsidieert met ingang van tijdvak 4 ook opleidingsactiviteiten die gericht zijn op het verbeteren van het werk- en organisatieklimaat wat bijdraagt aan het 'behoud van medewerkers'. Concreet betekent dit dat opleidingsactiviteiten C2, D en E eveneens worden opengesteld voor bestaande medewerkers.

Hierbij gelden wel een aantal belangrijke voorwaarden:

  • Je verklaart (tijdens het indienen van de subsidieaanvraag) als organisatie dat je concreet inzet op het behoud van personeel.
  • Maximaal 50% van de totale subsidie per subsidieaanvraag kan worden aangevraagd voor de doelgroep “behoud van medewerkers”.
  • In de loop van de subsidieperiode word je als organisatie gevraagd in enige vorm (dit is vooralsnog onduidelijk) inzichtelijk te maken op welke wijze de opleidingsactiviteiten bijdragen aan behoud en wat hiervan de opbrengsten en leerpunten waren. Dit is extra naast de gangbare administratieve verantwoording.

Kleine aanvraag met beperkte verantwoording

Om voor organisaties met een beperkt aantal opleidingsactiviteiten de administratieve lasten te verminderen, kunnen organisaties kiezen voor een kleine aanvraag tot € 15.000,- subsidie met een beperkte verantwoording.

Advies is om de komende periode in kaart te brengen welke opleidingsactiviteiten in 2020 én 2021 gaan starten zodat je in december een aanvraag kunt plaats. Opleidingsactiviteiten zoals:

A: Kwalificerende opleidingen MBO BBL
B: Kwalificerende opleidingen HBO Duaal
C1: HBO deeltijd, MBO derde leerweg
C3: Oriëntatiebanen
C2/D/E: Opleidingsactiviteiten gericht op het trainen en/of bijscholen van de werk-/praktijkbegeleiders alsook praktijkopleiders t.b.v. begeleiding van leerlingen, stagiairs, nieuwe medewerkers
C2/D/E: Opleidingsactiviteiten gericht op het behoud van nieuwe en bestaande medewerkers
C2/D/E: Opleidingsactiviteiten gericht op het trainen en/of bijscholen van nieuwe medewerkers

Je kunt de subsidieaanvraag vanaf 2 december a.s. indienen via de website van SectorplanPlus.

Let op: het gaat om het indienen van een subsidieaanvraag. De uiteindelijke bepaling of de aangevraagde subsidie ook daadwerkelijk wordt gereserveerd voor jouw organisatie wordt bepaald op basis van de beschikbare middelen.

Meer weten? Kijk op SectorplanPlus of neem contact op met Robin Haksteeg

Terug
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn
Zuid-Holland Zuid

 

De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid verbindt, faciliteert, jaagt aan en verrast werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in de breedste zin, waarbij continuïteit en samenwerking de belangrijkste uitgangspunten zijn. 

home

actueel

nieuwsbrieven

over ons

onze leden

samenwerkingen

lid worden

contact

sitemapWerkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Facebook
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op LinkedIn
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn op Twitter