NETWERKEN
SAMENWERKINGEN
CONTACT
menu
HOME
ORGANISATIE
AGENDA
NIEUWS
PROJECTEN
BUREAU

Welkom

Op de site van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid. Kijk rustig rond wie we zijn en wat we doen en neem bij vragen gerust contact met ons op.

NIEUWSBERICHTEN
18-12-2017 - Kom ook naar de Week van Zorg en Welzijn 2018!
07-12-2017 - Kamerbrief aanpak arbeidsmarkt zorg
14-11-2017 - Subsidie SectorplanPlus

WERKGEVERSVERENIGING
ZORG & WELZIJN ZUID HOLLAND ZUID © 2015
 
NETWERKEN | SAMENWERKINGEN | CONTACT  
   
          
HOME ORGANISATIE AGENDA NIEUWS PROJECTEN BUREAU
 
 
 
 
INLOGGEN
 
AGENDA
24-01-2018
Bestuurdersbijeenkomst intentieverklaring ZHZ
25-01-2018
Opleidersoverleg
01-02-2018
P&O ontbijt
20-02-2018
Regionale arbeidsmarktconferentie
07-03-2018
ROC-overleg
12-03-2018
Start Week van Zorg en Welzijn
15-03-2018
ALV
19-04-2018
Opleidersoverleg
07-06-2018
P&O ontbijt
12-06-2018
ALV
20-09-2018
Opleidersoverleg
27-09-2018
P&O ontbijt
10-10-2018
ROC-overleg
08-11-2018
ALV
21-11-2018
P&O ontbijt
29-11-2018
Opleidersoverleg

Welkom

De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ verbindt, faciliteert, jaagt aan en verrast werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in breedste zin, waarbij continuïteit in samenwerking het belangrijke uitgangspunten is.

Arbeidsmarktconferentie - Dinsdagmiddag 20 februari 2018

1. Dialoogsessie met Kees van der Burg – exclusief voor bestuurders

Directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, Kees van der Burg, gaat graag met aanwezige bestuurders in gesprek over de ontwikkelingen in de zorg en hoe de politiek daarop wil anticiperen of reageren. In overleg met de aanwezige bestuurders en met de heer Van der Burg worden de specifieke bespreekpunten vastgesteld.

2. Aan de slag met het werkgeluk van jouw medewerkers – P&O:

Tijdens deze workshop van Driessen HRM wordt een link gelegd tussen hun onderzoek naar werkgeluk in de zorg en regionale onderzoeksgegevens. We beginnen met een korte introductie waarin wordt uitgelegd wat werkgeluk nou eigenlijk is en hoe het kan worden beïnvloed. Daarna ga je zelf aan de slag met de vraag wat jij als P&O-er of leidinggevende kan doen om het werkgeluk van je medewerkers te vergroten.

3. Aan de slag met begeleiding van nieuwe instroom – Opleiding(coördinatoren):

Onder voorbehoud: De arbeidsmarkt staat onder druk. Men roept om inzet op nieuwe instroom. Meer leerlingen betekent meer begeleiding. Maar ook de werkdruk onder de professionals wordt als hoog ervaren. Hoe kunnen ze dan ooit tijd vinden om nog meer leerlingen te begeleiden? Het gevaar dreigt dat we straks wel extra leerlingen hebben, maar dat ze onvoldoende begeleid/opgeleid worden. Dit vanwege een gebrek aan tijd of menskracht. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we in de regio zaken anders aanpakken? Hoe kunnen we borgen dat er aandacht is voor kwaliteit van de begeleiding van de nieuwe instroom? Een interactieve workshop, waarin actieve deelname wordt verwacht, onder leiding van een extern deskundige.

4. Test met deze quiz je kennis van de regionale arbeidsmarkt zorg – Stakeholders:

In deze deelsessie geeft onze arbeidsmarktonderzoeker Aniek van der Meulen Bosma je met behulp van een quiz inzicht in de laatste stand van zaken van de regionale arbeidsmarkt zorg. Test je kennis en wie weet ga jij met de hoofdprijs naar huis!

 

Inmiddels is het aanvraagtijdvak gesloten. Er is fors meer aangevraagd dan beschikbaar was gesteld. Inmiddels is bekend dat het beschikbare budget voor het eerste tijdvak opgehoogd wordt!

Vanaf januari 2018 wordt met de aanvragers contact opgenomen over hun aanvraag. Hier leest u er meer over. Voor meer informatie over SectorplanPlus, neem contact op met Lydia

 

GRATIS loopbaangesprekken beschikbaar voor iedereen die in de zorg werkt of wil gaan werken! 

Meld je hier aan.

De nieuwe Facts en Figures is beschikbaar! Lees alles over de regionale arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn. 

 

Ruim 2.200 oud-medewerkers van aangesloten organisaties zijn benaderd met een vragenlijst. In deze vragenlijst is gevraagd naar het werken in de zorg, de redenen waarom ze zijn vertrokken en het werk dat ze nu doen. De eerste resultaten vindt u hier

 

 

   

Wat is het effect van extra geld voor scholing in de regio? Lees hier de verhalen van regionale zorgmedewerkers! 

 

Terugblik op de Week van de Positieve Gezondheid

Kick-off ontbijt

Workshop basisprincipes positieve gezondheid

Workshop positieve gezondheid en arbeidsvreugde


NIEUWSBERICHTEN
18-12-2017 - Kom ook naar de Week van Zorg en Welzijn 2018!
07-12-2017 - Kamerbrief aanpak arbeidsmarkt zorg
14-11-2017 - Subsidie SectorplanPlus

 

 
 
HOME
ORGANISATIE
AGENDA
SAMENWERKINGEN
NETWERKEN
PROJECTEN
CONTACT
BUREAU
WERKGEVERSVERENIGING ZORG & WELZIJN ZUID HOLLAND ZUID
© 2015